Hôn Nhân, Cuộc Sống

1 trong 45 trẻ em mắc chứng tự kỷ

Sunday, 29/11/2015 - 10:50:08

Cuộc khảo sát trong năm 2014 cho thấy có 2.24 phần trăm trẻ em mắc chứng ASD. Đây là mức tăng 1 điểm đáng kể trong tỷ lệ mắc ASD, cao hơn mức tỷ lệ trong các dữ liệu khảo sát được thu thập từ năm 2011 đến năm 2013.

Một bản báo cáo mới của Trung Tâm Kiểm Soát Và Phòng Ngừa Dịch Bệnh (CDC) cho thấy một mức gia tăng đáng kể trong số lượng trẻ em được chẩn đoán mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ (ASD), hoặc có một khuyết tật phát triển khác có liên quan.

 

(Getty Images)CDC đã công bố cuộc nghiên cứu này, xem đây là một phần của Bản Báo Cáo Trung Tâm Quốc Gia Thống Kê Y Tế (NCHS) của CDC. Cuộc nghiên cứu đã tìm thấy rằng trong số 45 trẻ em sống tại Mỹ thì có 1 em đã được chẩn đoán mắc một khuyết tật nơi phổ tự kỷ. Đây là một mức gia tăng lớn, so với ước tính trước đó trong năm 2014 là cứ 68 trẻ em thì có 1 em bị như vậy. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu đã nhanh chóng lưu ý rằng mức gia tăng này có lẽ phát xuất từ một sự thay đổi trong các phương pháp khảo sát điều tra, trong số đó có việc khảo sát các bậc cha mẹ và những mục thay đổi nơi các câu hỏi.

Nhóm nghiên cứu viết trong bản báo cáo, “Việc ước tính mức độ thông thường của những khuyết tật trong tiến trình phát triển gặp phải nhiều mối thách đố. Trong số đó, có các định nghĩa và những lối thực hành ghi nhãn theo thời gian, cũng như xác suất cao của những điều kiện xảy ra đồng thời, được bao gồm trong một thuật ngữ chung là các khuyết tật về phát triển. Khó mà giải thích những xu hướng trong mức độ thông thường theo thời gian, vì có thể xảy ra “sự thay thế chẩn đoán,” trong đó những lối ghi nhãn có thể thay đổi và gây ra các triệu chứng tương tự, để được phân loại theo những khuyết tật khác nhau, trong những khoảng thời gian khác nhau.”

Các nhà nghiên cứu của CDC đã liên lạc với 35,000 gia đình. Họ hỏi cha mẹ của các trẻ em trong độ tuổi từ 3 tới 17 một loạt câu hỏi chi tiết về những điều kiện sức khỏe, những hạn chế chức năng, và việc sử dụng chăm sóc sức khỏe. Khi sắp xếp lại trật tự các câu hỏi, và hỏi cầu về ASD và những chứng chậm phát triển khác, các nhà nghiên cứu tìm kiếm điều họ tin là một cái nhìn đúng hơn về mức độ thông thường của chứng tự kỷ.

Cuộc khảo sát trong năm 2014 cho thấy có 2.24 phần trăm trẻ em mắc chứng ASD. Đây là mức tăng 1 điểm đáng kể trong tỷ lệ mắc ASD, cao hơn mức tỷ lệ trong các dữ liệu khảo sát được thu thập từ năm 2011 đến năm 2013. Các nhà nghiên cứu lưu ý rằng tỷ lệ của những chứng chậm phát triển khác cũng giảm bớt một điểm, từ 4.84 phần trăm xuống còn 3.57 phần trăm.

Các nhà nghiên cứu đã chỉ ra cho thấy những sự thay đổi trong lối thực hành chẩn đoán trong những năm gần đây chịu trách nhiệm gây ra một số trong những mức gia tăng liên tục của việc chẩn đoán, cũng như việc thay đổi các câu hỏi. Họ tin rằng những câu hỏi này đã giúp cho các bậc cha mẹ đưa ra những câu trả lời chính xác hơn về con cái của họ.

Benjamin Zablotsky, một nhà dịch tễ học tại NCHS, nói với đài NBC News, “Một trong 45 là điều mà chúng tôi nghĩ là báo cáo của các cha mẹ về bệnh tự kỷ chính xác nhất cho đến nay. Tôi nghĩ rằng trong bản báo cáo này, chúng tôi đã tìm thấy rằng cách thức chúng tôi hỏi các các bậc cha mẹ về chứng ASD có thể gây một tác động vào cách thức các bậc cha mẹ trả lời cho các câu hỏi. Chúng tôi cảm thấy rằng chúng tôi đang đặt các câu hỏi trong một cách tốt hơn so với trước đây.”

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT