Đạo và Đời

Bánh ban sự sống đời đời

Thursday, 05/08/2021 - 07:51:10

Chương 6 của Phúc Âm theo Thánh Gioan được bắt đầu với câu chuyện Chúa Giêsu làm phép lạ hóa bánh ra nhiều cho hơn 5,000 ngàn người ăn.


Bức tranh “The Risen Lord” (Chúa Phục Sinh) của họa sĩ Mỹ Arnold Friberg (1913-2010) minh họa câu chuyện Chúa tuyên bố “Chính Ta là bánh ban sự sống.”


Bài LM VINCENTÊ PHẠM NGỌC HÙNG

​Chương 6 của Phúc Âm theo Thánh Gioan được bắt đầu với câu chuyện Chúa Giêsu làm phép lạ hóa bánh ra nhiều cho hơn 5,000 ngàn người ăn. Sau đó một số những người này tiếp tục tìm đến Ngài để được ăn mà không phải làm lụng vất vả. Chúa biết ý định của họ và bảo rằng, không nên tìm những của ăn hay hư nát, nhưng hãy tìm của ăn tồn tại đến sự sống đời đời. Để có được của ăn này, họ cần phải làm công việc của Thiên Chúa, đó là tin vào Đức Giêsu Kitô. Ngài tuyên bố, “Chính Ta là bánh ban sự sống. Ai đến với Ta sẽ không hề đói, ai tin vào Ta sẽ không hề khát bao giờ.”

​Khi Chúa Giêsu nói đến đây, những người Do Thái phản đối, không chấp nhận Ngài là một mạc khải của Thiên Chúa. Nếu họ đến với Chúa và tin vào Ngài, thì lời hằng sống của Ngài sẽ trở nên cội nguồn của sự sống cho họ. Nơi Ngài và điều Ngài giảng dạy là bàn tiệc thánh ban cho họ của ăn tồn tại đến sự sống đời đời.

​Điều đáng tiếc là họ đã đánh mất cơ hội đó chỉ vì cho rằng mình đã biết tất cả về Ngài và cha mẹ Ngài. “Chớ thì ông này chẳng phải là Giêsu, con ông Giuse sao? Chúng ta đều biết rõ cha mẹ của ông.” Tâm trí họ đã khép lại, không muốn tiếp nhận mạc khải của Thiên Chúa. Họ đã đánh mất đặc ân đón nhận Thiên Chúa đang mặc lấy xác phàm, hiện diện ở giữa họ, giảng dạy họ, mở lòng trí họ về những gì các tiên tri đã tiên đoán về Ngài, và nói cho họ biết Ngài là bánh đích thực từ trời xuống chứ không như manna mà cha ông họ đã ăn và đã chết.

​Bài Tin Mừng kết thúc với lời Chúa Giêsu tuyên bố Ngài là bánh bởi trời xuống, “Ai ăn bánh này, sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống.” Của ăn ở thế gian, ngay cả manna người Do Thái ăn trong sa mạc, là của ăn tạm thời nuôi sống con người, không thể đem lại cho con người sự sống đời đời, và Chúa gọi đó là “của ăn hay hư nát.”Của ăn sẽ đem lại sự sống đời đời, “Chính là thịt Ta.”

​Một số những người Do Thái ngày xưa đã từ chối, không chấp nhận Chúa Giêsu sẽ ban cho họ Thịt của Ngài. Còn chúng ta? Niềm tin của chúng ta đang nói lên điều gì? Tin nổi Bánh Thánh là Thịt của Chúa không? Tin nổi Chúa đang hiện diện trong Phép Thánh Thể không? Hay chúng ta cũng giống như những người Do Thái ngày xưa từ chối mạc khải của Ngài? Hơn 50% những tín hữu Công Giáo cảm thấy khó khăn tin vào sự hiện diện đích thực của Chúa Giêsu trong Phép Thánh Thể. Chúng ta thuộc vào 50% nào, tin hay không tin? Chúng ta hãy để lời của Chúa một lần nữa nói với chúng ta, “Chính Ta là bánh ban sự sống. Ai đến với Ta sẽ không hề đói, ai tin vào Ta sẽ không hề khát bao giờ.”

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT