Đạo và Đời

Bốn điều phúc và bốn điều khốn

Thursday, 10/02/2022 - 09:40:16

Tám Mối Phúc Thật được trích từ Phúc Âm theo Thánh Matthêu (5:2-12) được nhiều người biết đến...


Bức tranh “Bài Giảng Trên Núi” minh họa bài thuyết pháp quan trọng của Chúa Giêsu với các môn đệ và tín hữu về Tám Mối Phúc Thật của họa sĩ Đan Mạch Henrik Olrik (1830-1890).


Bài LM VINCENTÊ PHẠM NGỌC HÙNG

Tám Mối Phúc Thật được trích từ Phúc Âm theo Thánh Matthêu (5:2-12) được nhiều người biết đến hơn là Bốn Mối Phúc Thật trong bài Tin Mừng hôm nay theo Thánh Luca. Các nhà chú giải Thánh Kinh cho rằng bốn mối của Thánh Luca là bốn mối căn bản và mang tính chất dứt khoát hơn bốn mối không được nhắc tới. Song song với Bốn Mối Phúc Thật, Thánh Luca còn đề cập đến bốn điều khốn, tương phản với bốn điều phúc.

Trước hết là mối thứ nhất. Cả hai Thánh Matthêu và Luca đều ghi rằng những người “nghèo khó” là những người có phúc: “Phúc cho các ngươi là những kẻ nghèo khó.” Theo ngôn ngữ bình dân hàng ngày, những kẻ nghèo khó là những người thiếu thốn vật chất, tiền của, và không đủ cơm ăn áo mặc. Thực ra đây không phải là ý của mối thứ nhất mà cả hai thánh sử muốn nói đến.

Khi đoạn Tin Mừng này được viết ra, các tín hữu đang trải qua thời kỳ bách hại rất khốc liệt. Nhiều người không chịu nổi những đau đớn, nên đã chối đạo. Do vậy, những người nghèo khó theo hai Thánh Matthêu và Luca là những người đang phải đối diện với roi đòn, tra tấn, nhục hình hàng ngày. Vì lý do đó, mối phúc thật này được viết ra và truyền tai nhau để khích lệ tinh thần các tín hữu, hãy can đảm lên, giữ vững đức tin vì Nước Thiên Chúa sẽ là của họ.

Ba mối kế tiếp nói đến những người “đói khát,” “khóc lóc,” và “bị bách hại.” Họ có chung số phận với những người “nghèo khó.” Những người đói khát biết rằng chỉ có Thiên Chúa mới có thể thỏa mãn nhu cầu của họ. Những lời ngon ngọt dụ dỗ của những kẻ bách hại sẽ không bao giờ làm cho họ no đủ vì họ đã chối bỏ Thiên Chúa là cội nguồn mọi ân phúc.

Những người khóc lóc cũng thế. Không của cải vật chất hay phần thưởng nào ở thế gian có thể an ủi hay đền bù cho những mất mát của họ. Chỉ có ơn an ủi của Thiên Chúa mới có thể làm cho họ vui cười trở lại.
Sau cùng là những người bị bách hại hay bị phỉ báng vì danh Chúa Giêsu. Họ là những người sẵn sàng sống với điều mà thế gian này cho là điên rồ. Họ run sợ nhưng vẫn dũng cảm chấp nhận cái chết tuyên xưng lòng trung thành với Chúa Giêsu bởi vì họ tin rằng, không phần thưởng nào có thể sánh được với phần thưởng mà Chúa Giêsu sẽ ban cho họ.

Đối với bốn điều khốn mà Thánh Luca viết ra, ngài không có ý muốn nói đến tất cả những người giầu có, no đầy, và được trọng vọng ở thế gian là những người sau này sẽ bị khốn đốn. Thực ra của cải, vật chất, và ngay cả danh vọng của một con người là do ân phúc của Thiên Chúa. Ngài không thể vừa ban phát mà lại vừa lên án. Ngài chỉ lên án những ai cho rằng những gì họ có được là do họ tạo ra, chứ không đến từ Thiên Chúa. Không riêng gì những người có của, ngay cả những người túng nghèo, nếu không biết nhận ra ân sủng của Thiên Chúa, thì cũng chung số phận với những người bị Chúa Giêsu lên án.

Trong bất cứ hoàn cảnh nào, dù giàu dù nghèo, chúng ta cần phải giữ lòng trung thành với Thiên Chúa và tạ ơn Ngài. Chúng ta muốn được Chúa ban thưởng cho chúng ta, chứ không phải thế gian. Của cải ở thế gian, nào có ai mang đi được khi qua khỏi cuộc đời này. Chỉ có lòng trung tín nơi Thiên Chúa sẽ là của cải chúng ta mang theo để trở thành người giàu có ở đời sau.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT