Hoa Kỳ

Các mật vụ FBI công bố vừa bắt 2 người Tàu tại New York

Tuesday, 18/04/2023 - 12:18:52

Được biết 2 người Tàu này thiết lập 1 đồn cảnh sát ngầm, và đương nhiên bất hợp pháp để kềm chế người Mỹ gốc Hoa tại Mỹ

Photo by Nuno Alberto on Unsplash

FBI vừa bắt 2 người Tàu tại New York. 2 người Tàu này thiết lập 1 đồn cảnh sát ngầm, và đương nhiên bất hợp pháp để kềm chế người Mỹ gốc Tàu tại Mỹ.

Nếu New York có 1 đồn cảnh sát ngầm của Tàu, thì San Francisco phải có 10 đồn. Dùng người Mỹ gốc Tàu để khuynh đảo các cuộc bầu cử có lợi cho Tàu đã quá dễ dàng. Chúng khinh ta quá mức!

Tiền của Đảng cộng sản Tàu bơm vào các gia đình Tàu ở Mỹ để họ đóng góp cho ứng cử viên mà Tàu thích là 1 vấn đề cần phải điều tra.

Không thể để 1 quốc gia khác quyết định ai sẽ là TT Mỹ.

Nếu Tàu làm dược điều đó thì Mỹ sẽ bị diệt vong không xa.

Đừng cuồng Mỹ, họ có đầy những mặt yếu.

Mặt yếu đáng sợ nhất là TT Mỹ là tay sai của Tầu.

Sự hiện diện của các nhà hoạt động hoặc gián điệp Trung Quốc tại các khu vực này. Các tổ chức này thường tập trung vào việc thu thập thông tin và tạo ra mối quan hệ với cộng đồng người Hoa ở Mỹ để đạt được các mục tiêu của họ. Tuy nhiên, các hoạt động như vậy có thể bị phát hiện và bị kiểm soát bởi các cơ quan tình báo và cảnh sát địa phương.

QH

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT