Hôn Nhân, Cuộc Sống

California bị điểm thấp trong thành tích học hành

Sunday, 19/01/2014 - 09:25:26

California đứng sau hầu hết các vùng khác ở Mỹ về thành tích học lực trong môn toán và môn đọc, khiến cho số điểm của tiểu bang này bị giảm xuống. Đó là ghi nhận trong bản phúc trình quốc gia mới về phẩm chất của giáo dục trên toàn nước Mỹ.



Học sinh tại trường Shenandoah Street Elementary tháng 10, 2013 ở Los Angeles. (Getty Images)
 
WESTMINSTER - California đứng sau hầu hết các vùng khác ở Mỹ về thành tích học lực trong môn toán và môn đọc, khiến cho số điểm của tiểu bang này bị giảm xuống. Đó là ghi nhận trong bản phúc trình quốc gia mới về phẩm chất của giáo dục trên toàn nước Mỹ.

Bản phúc trình Tính Điểm Phẩm Chất của Trung tâm Nghiên Cứu Tuần Lễ Giáo Dục đã xếp California vào thứ hạng thấp hơn so với toàn quốc, trong thành tích học hành của bậc trung tiểu học K-12, cơ hội thành công và tài chánh học đường - đây là ba trong sáu biện pháp được cập nhật hóa được bao gồm trong cuộc xét duyệt. K-12 là từ lớp mẫu giáo đến lớp 12.

California bị một điểm D+ trong cả hai thành tích lẫn tài chánh học đường K-12, và điểm C- trong cơ hội thành công. Cả hai điểm này đều thấp so với điểm toàn quốc.

Toàn thể Hoa Kỳ đã ghi điểm C+ về cơ hội thành công, điểm C- về thành tích K- 12, và một điểm C về tài chánh trường học, điểm khá nhất.

Chỉ số thành tích K- 12 xem xét mức cải thiện của các trường công tính theo thời gian, mức độ thành công hiện tại của tiểu bang, và thành tích học sinh trong các kỳ thi Advanced Placement và 2013 National Assessment of Educational Progress; các kỳ thi này cung cấp một mẫu của số điểm thi của học sinh ở mỗi tiểu bang, để cho thấy trình độ kiến thức của học sinh.

California xếp hạng thứ 33 trên toàn quốc cho mức thành đạt của K-12.

Sterling Lloyd, nhà nghiên cứu cao cấp của Trung tâm Nghiên Cứu Tuần Lễ Giáo Dục, nói, “Một trong những dạng thức nổi bật mới xuất hiện cho California là tiểu bang này yếu kém về các biện pháp liên quan đến mức độ thành tựu hiện nay trong môn đọc và môn toán. Những kết quả ấy là nguyên nhân gây ra lo ngại, vì các năng khiếu môn đọc và môn toán đều rất quan trọng cho các học sinh tìm cách đạt thành công trong giáo dục sau trung học hoặc trong lực lượng lao động.”

Để thu thập thông tin cho cơ hội ghi điểm về thành công, bản phúc trình xem xét cuộc sống gia đình, trong đó có trình độ học vấn của cha mẹ, mức thu nhập và công ăn việc làm, và giáo dục của giới thành niên, thu nhập và việc làm. Phần lớn các dữ liệu đều đến từ các bản báo cáo năm 2012 của Nha Kiểm Tra Dân Số Hoa Kỳ.

Theo ông Lloyd cho biết, California phải vất vả với bậc giáo dục ấu nhi, đứng hạng gần chót về tất cả các biện pháp dạy ấu nhi.

Giám sát viên Quận Cam Al Mijares nói, “Đến lúc chúng ta phải xem xét một cách nghiêm chỉnh, với tư cách là một tiểu bang, để giúp các trẻ em trước khi chúng vào lớp K, đặc biệt là những em gặp khó khăn với một ngôn ngữ.”

California đứng hạng cuối cùng trên toàn quốc vì có số lượng thấp nhất của các cha mẹ nói tiếng Anh thông thạo, theo ông Lloyd cho biết.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT