Tiêu Thụ

California sắp ban hành luật về xe điện; sẽ có 5 triệu xe điện chạy khắp tiểu bang vào năm 2030

Friday, 14/09/2018 - 08:01:53

Trong một tuyên bố gửi qua email, bà Amisha Rai, giám đốc cao cấp phụ trách chính sách ở California của AEE, nói, “Đây là một bước quan trọng đối với California, khi tiểu bang mở đường hướng tới tương lai vận chuyển bằng xe điện.”


Xe điện được sạc ở trạm điện (AutoEvolution)

SACRAMENTO - Một dự luật bắt buộc chính quyền phải thường xuyên xem xét lại hạ tầng kiến trúc của xe chạy bằng điện ở California. Luật này sẽ là một bước tiến tới một nền kinh tế năng lượng sạch. Qua một cuộc bỏ phiếu thống nhất ý kiến, các dân biểu California đã chấp thuận Dự Luật Hạ Viện 2127, như đã được tu chính. Luật này bắt buộc phải có báo cáo nhật hóa theo định kỳ sáu tháng về hạ tầng kiến trúc sạc điện cho loại xe này.

Chính quyền sẽ xem xét để đánh giá tiến độ của một nỗ lực trên toàn tiểu bang, nhằm đưa ít nhất 5 triệu chiếc xe không xả khí thải ra chạy trên các đường lộ ở California vào năm 2030.

Dự luật đã được chuyển đến Thống Đốc Jerry Brown California để chờ chữ ký của ông.
Dân Biểu Phil Ting đã làm việc với nhóm kinh doanh quốc gia Advanced Energy Economy (AEE) để soạn thảo dự luật này.

Trong một tuyên bố gửi qua email, bà Amisha Rai, giám đốc cao cấp phụ trách chính sách ở California của AEE, nói, “Đây là một bước quan trọng đối với California, khi tiểu bang mở đường hướng tới tương lai vận chuyển bằng xe điện.”

Dự luật này được thông qua khi California đang đối phó với Tổng Thống Donald Trump, khi chính phủ của ông muốn hạ thấp các tiêu chuẩn về việc tiết kiệm nhiên liệu. Vào đầu tháng Tám, tổng chưởng lý của tiểu bang này nói rằng California sẽ dùng mọi phương tiện pháp lý để loại bỏ những nỗ lực của ông Trump cố tình làm suy yếu những tiêu chuẩn đó.

Cơ quan Bảo Vệ Môi Trường Hoa Kỳ (EPA) đã đề nghị mỗi gallon xăng phải chạy được trung bình là 37 dặm, cho xe hơi và xe truck hạng nhẹ vào năm 2026. Đề nghị mới đó đã dễ dãi hơn so với một quy định được ban hành dưới thời Tổng Thống Barack Obama bắt buộc mỗi gallon phải chạy được 54.5 dặm vào năm 2025.
Theo đề nghị mới này, EPA cũng có những kế hoạch nhằm tước bỏ thẩm quyền của California trong việc ấn định những mức độ tiết kiệm nhiên liệu của tiểu bang, dành cho các loại xe, trích dẫn một giải pháp 50 tiểu bang trong đề nghị đó.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT