Hoa Kỳ

California thử nghiệm chương trình bảo đảm thu nhập: phát “lương” $600-$1,200 cho dân mỗi tháng

Thursday, 24/11/2022 - 10:25:47

Hôm thứ Hai, Bộ Dịch Vụ Xã Hội California công bố đã chuyển hơn $25 triệu tiền trợ cấp đến bảy cơ sở thí điểm bảo đảm lợi tức,...


Phó Tổng Thống Kamal Harris đang tham gia cùng các tình nguyện viên đứng phân phát thực phẩm nhân ngày Lễ Tạ Ơn tại trường tiểu học Baldwin Hills Elementary ở Los Angeles, California ngày 23 tháng 11, 2022. (Frederic J. Brown/ AFP via Getty Images)

 

LOS ANGELES - Hôm thứ Hai, Bộ Dịch Vụ Xã Hội California công bố đã chuyển hơn $25 triệu tiền trợ cấp đến bảy cơ sở thí điểm bảo đảm lợi tức, dành cho khoảng 1,975 cá nhân. Những người này sẽ được nhận từ $600-$1,200 mỗi tháng trong khoảng thời gian 12-18 tháng.


Chương trình thử nghiệm này được thành lập bởi Thống Đốc Gavin Newsom và Quốc Hội Tiểu Bang, cung cấp hỗ trợ cho những người hội đủ điều kiện.


Các thí điểm ưu tiên của Bộ Xã Hội CDSS là những phụ nữ đang mang thai hoặc người lớn hết thời hạn được chăm sóc.


Giám đốc CDSS Kim Johnson cho biết, “Chúng tôi rất vui mừng được bắt đầu các dự án thí điểm mang tính tiên phong này trên khắp California và tôi muốn cảm ơn Thống Đốc và Cơ Quan Lập Pháp cho khoản đầu tư lịch sử trong cuộc chiến chống đói nghèo ở California. Những thí điểm này sẽ là cơ hội quan trọng để đánh giá tác động của việc can thiệp kinh tế khi có sự thay đổi quan trọng của cuộc đời, chẳng hạn như sự ra đời của một đứa trẻ hoặc bước vào cuộc sống độc lập sau thời gian được chăm sóc kéo dài."


CDSS dự định cấp tài trợ cho các tổ chức sau:

- Expecting Justice (Heluna Health DBA Public Health Foundation Enterprises, Inc.): $5 triệu mỹ kim

Chương trình thí điểm sẽ cung cấp cho 425 người đang mang thai và gặp khó khăn để được chăm sóc sức khỏe chu sinh  $600-$1,000 mỗi tháng trong 12 tháng.

-I nland Southern California United Way: $5 triệu

Thí điểm sẽ cung cấp cho 500 người đang mang thai và 150 thanh niên trước đây được nhận nuôi (fostered) $600 mỗi tháng trong 18 tháng.

- iFoster, Inc.: $4.8 triệu 

Thí điểm sẽ cung cấp cho 300 thanh niên trước đây được nhận nuôi (fostered) $750 mỗi tháng trong 18 tháng.

- Los Angeles Section National Council of Jewish Women, Inc.: $3.7 triệu 

Thí điểm sẽ cung cấp cho 150 phụ nữ mang thai mắc bệnh tiểu đường với $1,000 mỗi tháng trong 18 tháng.

- San Francisco Human Services Agency: $3.3 triệu

Thí điểm sẽ cung cấp cho 150 thanh niên trước đây được nhận nuôi (fostered) $1,200 mỗi tháng trong 18 tháng.

- McKinleyville Community Collaborative: $2.4 triệu 

Thí điểm sẽ cung cấp cho 150 người đang mang thai $1,000 mỗi tháng trong 18 tháng.

- Ventura County Human Services Agency: $1.5 triệu

Thí điểm sẽ cung cấp cho 150 thanh niên trước đây được nhận nuôi $1,000 mỗi tháng trong 18 tháng. 

Để biết thêm thông tin và cập nhật trong tương lai về các chương trình thử nghiệm, xin vào trang web CDSS.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT