Thế Giới

Cập nhật số tử vong Covid-19

Thursday, 14/05/2020 - 05:48:21

Thế giới: 303,021 người chết

đi hết bài trang A1


Các đồng đội đang chào từ biệt Cảnh Sát Viên Charles Rob Roberts, người đã qua đời sau khi nhiễm dịch coronavirus mấy tuần trước, khi ông đang thi hành công tác. Lễ an táng được tổ chức ngỳ thứ Năm, 14 tháng 5, 2020 tại Glen Ridge, New Jersey. (Timothy A. Clary/ AFP via Getty Images)

 

Thế giới: 303,021 người chết
Hoa Kỳ: 86,873 người
Anh: 33,614 người
Ý: 31,368 người
Pháp: 27,425 người
Tây Ban Nha: 27,321 người
Brazil: 13,993
Trung Quốc: 4,633 người
Nhật: 678 người
Đài Loan: 7 người
Việt Nam: 0
New York: 27,426 người
New Jersey: 9,950 người
Massachusetts: 5,482
Michigan: 4,787 người
Pennsylvania: 4,294 người
California: 3,042 người
Los Angeles: 1,711 người
Riverside: 235 người
San Diego: 194 người
Sant Bernardino: 139 người
Quận Cam: 80 người chết

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT