Lai Rai Chuyện Đời

Câu chuyện tòa án

Wednesday, 05/07/2023 - 04:19:11

Người hiểu luật thì thường ít phạm tội. Nhưng nhóm này mà gây tội thì rẩt tinh vi. Tội phạm vị thành niên ra tay tàn khốc. Trẻ trâu bản năng, làm cho hả bực tức thế thôi. Bài còn chả học nói chi đến luật.

Frank

Thẩm phán hỏi kẻ á.m s.át cựu Tổng thống Ai Cập Anwar Sadat :
- Tại sao bị cáo lại gi.ế.t ông Sadat ?
Y trả lời :
- Bởi vì ông ta là người thế tục !
Thẩm phán hỏi tiếp :
- Thế tục nghĩa là gì ?
Kẻ gi.ế.t người nói :
- Bị cáo không biết !

Trong trường hợp cố nhà văn Ai Cập Naguib Mahfouz bị g.i.ết, thẩm phán hỏi kẻ đã đ.â.m Naguib :
- Tại sao bị cáo lại gi.ế.t ông ta ?
Kẻ kh.ủng bố trả lời :
- Vì cuốn tiểu thuyết “Trẻ em quận chúng tôi"
Thẩm phán hỏi tiếp:
- Bị cáo đã đọc cuốn tiểu thuyết này chưa ?
Thủ phạm nói "Chưa !"

Một thẩm phán khác hỏi kẻ kh.ủ.ng bố đã gi.ế.t nhà văn Ai Cập Faraj Fuda :
- Tại sao bị cáo gi.ế.t Faraj Fuda ?
Kẻ khủ.ng b.ố trả lời :
- Vì đó là người không cùng tín ngưỡng.
Thẩm phán hỏi tiếp:
- Làm thế nào bị cáo biết rằng ông ta không cùng tín ngưỡng ?
Kẻ khủn.g bố trả lời :
- Bằng những cuốn sách mà ông ta đã viết.
- Cuốn sách nào của ông ấy khiến bị cáo tin rằng ông ấy không cùng tín ngưỡng.
- Bị cáo chưa đọc sách của ông ấy.
- Nghĩa là sao ?! - Thẩm phán ngạc nhiên.
- Bị cáo không biết đọc cũng như viết ! - Kẻ khủn.g bố trả lời

Hận thù không bao giờ lan truyền qua kiến ​​thức. Nó lây lan từ sự thiếu hiểu biết. Kiến thức làm cho con người bao dung.

Hầu hết những người ghét bạn đều không hiểu biết gì về bạn ...

Svi Doan st.& dịch
Photo by Mikhail | luxkstn on Unsplash

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT