Hoa Kỳ

Chính phủ mở giai đoạn ghi danh đặc biệt mua bảo hiểm Obamacare

Monday, 15/02/2021 - 07:48:08

Những người chưa có bảo hiểm y tế tại Hoa Kỳ, hoặc đang muốn đổi bảo hiểm, sẽ có cơ hội để tìm kiếm chương trình bảo hiểm phù hợp cho mình.


Bảng hiệu Obamacare được thấy bên ngoài cơ sở bán bảo hiểm Leading Insurance Agency tại Miami, Florida cuối tháng Giêng 2021. Tiệm này cung cấp dịch vụ mua bảo hiểm sức khỏe theo chương trình Affordable Care Act (còn được gọi là Obamacare). Theo sắc lệnh mới được ký của Tổng Thống Joe Biden, chương trình Obamacare sẽ có thêm ba tháng ghi danh đặc biệt từ 15 tháng Hai đến 15 tháng Năm cho những ai chưa có hoặc muốn đổi bảo hiểm. (Joe Raedle/ Getty Images)


Những người chưa có bảo hiểm y tế tại Hoa Kỳ, hoặc đang muốn đổi bảo hiểm, sẽ có cơ hội để tìm kiếm chương trình bảo hiểm phù hợp cho mình, khi thị trường bảo hiểm Affordable Care Act của chính phủ (còn gọi là Obamacare) mở cửa giai đoạn ghi danh đặc biệt dài ba tháng, từ thứ Hai đến hết ngày 15 tháng 5.

Hiện 36 tiểu bang Hoa Kỳ đang sử dụng thị trường bảo hiểm của chính phủ, thông qua trang mạng healthcare.gov.

Các tiểu bang còn lại và vùng District of Columbia có thị trường riêng của họ, với thời gian mở cửa và tiêu chuẩn khá tương tự với thị trường liên bang.

Giai đoạn ghi danh đặc biệt sẽ có ích cho những người mới bị mất bảo hiểm và không thể mua được bảo hiểm vào năm ngoái.

Theo các chuyên gia, số người không có bảo hiểm y tế tại Hoa Kỳ đang tăng cao, do nhiều người bị sa thải vì ảnh hưởng của đại dịch. Những người không có bảo hiểm, nhưng vừa phát hiện vấn đề sức khỏe, có thể tận dụng cơ hội này để được tiếp cận tốt hơn với dịch vụ y tế.

Bất kỳ người nào hiện không có bảo hiểm đều có thể ghi danh tại thị trường bảo hiểm y tế ACA, ngoại trừ những người đang thi hành án tù và di dân cư trú tại Hoa Kỳ bất hợp pháp.

Trong giai đoạn ghi danh đặc biệt, người dân sẽ không cần phải cho biết họ đã không có bảo hiểm trong bao lâu, và cũng không cần phải cung cấp giấy tờ để chứng minh rằng họ vừa bị mất bảo hiểm từ sở làm.

Với những người đã có bảo hiểm y tế thông qua thị trường liên bang, giai đoạn ghi danh đặc biệt là cơ hội để họ đổi sang chương trình bảo hiểm khác phù hợp hơn với nhu cầu. Tuy nhiên, một số thị trường bảo hiểm y tế của tiểu bang có thể không cho phép việc này.

Trong quá trình ghi danh mua bảo hiểm, người dân sẽ cần phải cung cấp giấy tờ chứng minh lợi tức. Nếu lợi tức của người này đủ tiêu chuẩn nhận Medicaid, người dân sẽ được hướng dẫn sang trang web Medicaid của tiểu bang.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT