Chân Dung Việt Nam

Chợ bán chó để làm thịt ở Lũng Phìn – Hà Giang

Nick Út (gửi riêng cho Viễn Đông) Sunday, 27/05/2012 - 09:23:15

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT