Hôn Nhân, Cuộc Sống

Chọn một bác sĩ nhãn khoa (kỳ 2)

Sunday, 03/01/2016 - 09:42:48

Hãy liên lạc với một hiệp hội các bác sĩ thị quang hoặc các bác sĩ nhãn khoa của tiểu bang hoặc quận hạt, để xem họ có hay không danh sách các bác sĩ mắt với thông tin cụ thể về khả năng chuyên môn và kinh nghiệm.

Làm thế nào để tìm được một bác sĩ mắt giỏi?

Trước tiên, bạn nên quyết định loại chăm sóc mắt nào mà bạn cần. Sau đó tìm hiểu những dịch vụ nào đang được chương trình bảo hiểm của bạn bao trả một phần. Hầu hết các chương trình bảo hiểm sức khỏe thị giác đều bao trả một phần hoặc tất cả các khoản chi phí chăm sóc mắt của bạn.
Sau đây là một số cách thức để tìm một bác sĩ mắt đáp ứng được nhu cầu của bạn, theo Viện Mắt Quốc gia trực thuộc Các Viện Y Tế Quốc Gia (NIH):

Tìm hiểu xem công ty bảo hiểm của bạn hoặc kế hoạch sức khỏe có hay không có một danh sách liệt kê các bác sĩ mắt được bao gồm theo kế hoạch của bạn.Hãy hỏi bạn bè, gia đình, đồng nghiệp, hoặc hàng xóm, xem họ có thể giới thiệu các bác sĩ mắt có trình độ hay không.

Hãy hỏi các chuyên gia y tế khác, chẳng hạn như một bác sĩ gia đình hoặc bác sĩ chăm sóc tổng quát, y tá, dược sĩ, nha sĩ, xem họ có thể giới thiệu bạn đến các bác sĩ mắt mà họ thích hay không.
Hãy gọi điện thoại cho khoa thị quang hoặc nhãn khoa, tại một bệnh viện địa phương hay trung tâm y tế đại học.

Hãy liên lạc với một hiệp hội các bác sĩ thị quang hoặc các bác sĩ nhãn khoa của tiểu bang hoặc quận hạt, để xem họ có hay không danh sách các bác sĩ mắt với thông tin cụ thể về khả năng chuyên môn và kinh nghiệm.

Hiệp Hội Thị Quang Hoa Kỳ (AOA) cung cấp một dịch vụ gọi là “Dr. Locator,” để giúp các bác sĩ thi quang tìm được công chúng trong một khu vực cụ thể. Trang web của hiệp hội ấy là: http://www.aoa.org
Hàn Lâm Viện Nhãn Khoa Hoa Kỳ (AAO) điều hợp một danh sách trên mạng gồm các bác sĩ nhãn khoa thành viên, gọi là “Find an Ophthalmologist” (Tìm Một Bác Sĩ Nhãn Khoa.” Trang web của hàn lâm viện ấy là: http://www.aao.org.

Hầu hết các thư viện lớn đều có bộ tham chiếu được gọi là “The ABM Compendium of Certified Medical Professionals,” liệt kê các bác sĩ nhãn khoa được hội đồng chứng nhận, và một số thông tin về tiểu sử của họ.

The Consumer's Guide to Top Doctors (Hướng Dẫn của Giới Tiêu Thụ về Các Bác Sĩ Hàng Đầu) cung cấp danh sách theo từng tiểu bang liệt kê các chuyên gia y tế được nhắc đến thường xuyên nhất trong một cuộc thăm dò dư luận về các bác sĩ.

Ngoài ra, hãy kiểm tra xem có bất kỳ vụ kiện tụng nào không chống lại sơ suất trong việc hành nghề của một bác sĩ. Một dịch vụ gọi là DocFinder cung cấp các liên kết đến các hội đồng cấp giấy phép hành nghề tại các tiểu bang tham gia. Trang web của dịch vụ ấy là: http://www.docboard.org.

Các bác sĩ mắt đều phải được chứng nhận thông qua một thể chế y tế được công nhận, và hiện thời phải được cấp phép để hành nghề tại tiểu bang của bạn. Hãy tìm cho ra ra các bác sĩ ấu lãnh văn bàng ở đâu. Có được hội đồng bác sĩ chứng nhận không? Đã hành nghề được bao lâu? Lãnh vực chuyên môn của bác sĩ (chẳng hạn nhi khoa, lão khoa, bệnh tăng nhãn áp, phẫu thuật LASIK) là gì?

Làm thế nào tôi có thể biết tôi chọn đúng bác sĩ?

Sau khi bạn đã gặp bác sĩ, bạn hãy tự hỏi bạn có hoàn toàn hài lòng hay không với việc chăm sóc và dịch vụ được cung cấp. Hãy chắc chắn rằng tất cả các mối quan ngại của bạn đều đã được giải quyết. Nếu không, bạn có thể muốn đi tìm nữa. Beebe nói, “Bạn muốn có một bác sĩ mà bạn cảm thấy tin tưởng rằng sẽ làm một cuộc khám nghiệm đầy đủ và kỹ lưỡng về sức khỏe của mắt; cuộc khám mắt không nên mất hai phút. Không những điều quan trọng là bạn có thể nhìn thấy được sau khi khám xong, mà bạn cũng còn muốn chắc chắn rằng đôi mắt của bạn khỏe mạnh và không có bệnh tật.”

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT