Đạo và Đời

Chúa Giêsu và Thánh Gioan Tẩy Giả

Wednesday, 11/12/2019 - 07:16:38

Thánh Gioan Tẩy Giả bị Vua Hêrôđê Antipas bỏ tù vì ông giám phản đối nhà vua trong việc truất phế hoàng hậu và cướp lấy vợ của anh mình.


Tranh khảm Chúa Giêsu và Thánh Gioan (John the Baptist) tại ngôi đền Haghia Sophia Mosque ở thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. (Getty Images)


Bài LM PHẠM NGỌC HÙNG

Thánh Gioan Tẩy Giả bị Vua Hêrôđê Antipas bỏ tù vì ông giám phản đối nhà vua trong việc truất phế hoàng hậu và cướp lấy vợ của anh mình. Từ trong ngục Gioan đã sai các môn đệ đến hỏi Chúa Giêsu, “Thầy có phải Đấng phải đến chăng, hay chúng tôi còn phải đợi Đấng nào khác?”
Câu hỏi này đã gây ra nhiều tranh cãi từ những nhà chú giải Thánh Kinh. Có người cho rằng Thánh Gioan không biết về Chúa Giêsu nên mới cho người đi hỏi; người khác giải thích rằng Thánh Gioan là con người cẩn thận, nên ông muốn biết chính xác về Chúa Giêsu; và hơn nữa trước khi bị hành quyết, ông không muốn sống với nghi ngờ. Cuối cùng là giả thuyết thứ ba và giả thuyết này nghe ra không những hợp tình hợp lý hơn, mà còn là bài học giúp chúng ta gặp gỡ Chúa Giêsu.

Thực ra Thánh Gioan Tẩy Giả biết rất rõ về Chúa Giêsu. Thứ nhất, ngài và Chúa Giêsu là họ hàng với nhau; và thứ hai, không lâu trước đó, chính Thánh Gioan đã rửa tội cho Chúa Giêsu. Trong khi đám đông dân chúng còn chưa biết Chúa Giêsu là ai, Thánh Gioan đã lớn tiếng chỉ cho họ, “Đây ChiênThiên Chúa. Đây Đấng xóa tội trần gian” (Ga 1:29).

Nếu Thánh Gioan đã biết rõ Chúa Giêsu như vậy, ngài không thể nào nhầm lẫm Chúa Giêsu với bất cứ người nào. Như vậy Thánh Gioan không sai các môn đệ của ngài đi xác nhận về danh tính của Chúa Giêsu, nhưng ngài muốn họ gặp gỡ Chúa Giêsu và trở thành môn đệ của Chúa như trong trường hợp của Thánh Anrê và Thánh Phêrô (Ga 1:35-42).

Trước khi trở thành môn đệ của Chúa Giêsu, hai Thánh Anrê và Phêrô là môn đệ của Thánh Gioan. Rất có thể các môn đệ của Gioan Tẩy Giả muốn biết Chúa Giêsu là ai. Thay vì mô tả con người của Chúa Giêsu bằng lời nói, ông đã sai họ đi tìm gặp Chúa để mắt có thể nhìn thấy những việc Chúa làm và tai có thể nghe những điều Chúa dạy. 

Đây là bài học thực dụng bài Tin Mừng hôm nay muốn nhắn gửi chúng ta. Nếu muốn biết về Chúa Giêsu, hãy đi tìm gặp Ngài, hãy trao phó cuộc đời cho Chúa, và chúng ta sẽ cảm nhận được Chúa là ai và những gì Ngài sẽ thựchiện nơi chúng ta. Ngài giảng dạy không những bằnglời nói, nhưng chính là bằng hành động. Chúa nói với những người đến tìm Ngài hãy nhìn xem những gì Ngài đang thực hiện nơi những người đui mù què quặtcâm điếc, và ngay cả người chết sống lại. Chính việc làm của Chúa đã trả lời cho câu hỏi của họ.
Ngày hôm nay Ngài cũng đang nói với mỗi người chúng ta trong tâm tình chờ đợi của Mùa Vọng của Chúa Nhật Gaudete. Chúng ta hãy mừng vui lên vì ngày Lễ con Thiên Chúa giáng trần đã gần kề. Ngài đến để tiếp tục thực hiện nơi chúng ta những điều Ngài đã làm 2000 năm về trước tại Galilê. Ngài muốn mở mắt lòng trí chúng ta để chúng ta có thể nhìn thấy chân lý của sự sống đời đời. Ngài hàn gắn những tình nghĩa đang bị rạn nứt như xưa Ngài đã chữa lành những người què quặt, và Ngài sẽ cho chúng ta sống lại trong đời sống mới với Ngài. Ngài chính là Đấng Cứu Độ trần gian, và chúng ta không phải đợi chờ một đấng nào khác.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT