Hoa Kỳ

Đại học California sẽ trả $10,000 cho các sinh viên phục vụ cộng đồng

Wednesday, 19/01/2022 - 06:03:29

Sinh viên hoàn tất 450 giờ phục vụ cộng đồng trong năm học sẽ được nhận tối đa $10,000.


Bên trong một tòa nhà tại trường đại học University of California-Irvine, Quận Cam ngày 7 tháng Giêng, 2022. (Allen J. Schaben/ LA Times via Getty Images)

 

SACRAMENTO – Thống Đốc Gavin Newsom đã công bố một chương trình mới sắp được thử nghiệm, với hy vọng chương trình này sẽ giúp sinh viên tại 45 trường đại học và đại học cộng đồng tại California có thêm tiền để trang trải học phí, bằng cách tham gia các công việc tình nguyện phục vụ cộng đồng.

Thống đốc tin rằng chương trình này sẽ thành công và sẽ được các tiểu bang khác bắt chước.

Chương trình “Californians for All College Corps” sẽ “mở ra con đường học đại học mà không phải vay nợ cho các sinh viên thu nhập thấp, những người muốn phục vụ cộng đồng,” theo thông cáo từ văn phòng thống đốc.

Theo thông cáo, các sinh viên đủ điều kiện tham gia chương trình và hoàn tất 450 giờ phục vụ cộng đồng trong năm học, sẽ được nhận tối đa $10,000 Mỹ kim. Số giờ phục vụ phải được thực hiện trong các ngành gồm giáo dục cho học sinh K-12, các hoạt động hồi phục sau Covid-19, và bảo vệ môi trường.

Ngoài việc được trả tiền, sinh viên còn được tính thêm tín chỉ học tập cho công việc phục vụ của họ. California sẽ đầu tư khoảng $146 triệu Mỹ kim cho chương trình này, lấy tiền từ ngân sách tiểu bang đã được phê chuẩn năm ngoái. Khoảng 6,500 sinh viên sẽ được chọn trong 2 niên khóa, để tham gia đợt đầu tiên của chương trình “College Corps.”

Chương trình dự kiến bắt đầu vào mùa thu năm nay, và sẽ nhận đơn xin tham gia trong mùa xuân. Nhiều trường đại học thuộc hệ thống UC, CSU và các trường đại học cộng đồng, đại học tư nhân, sẽ tham gia chương trình này.


Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT