Hoa Kỳ

Danh sách 34 tội danh mà bồi thẩm đoàn đã phán quyết tổng thống Trump trong phiên tòa New York

Thursday, 30/05/2024 - 09:25:01

Với 34 tội, ông có thể bị thẩm phán kêu án tù đến 136 năm. 4 năm cho mỗi tội ghi sổ lộn.

Trump bị truy tố
Trong ảnh là cựu tổng thống Trump chụp ảnh chung với cháu gái ruột của Mục sư Martin Luther King, bà Alveda King, người vừa lên tiếng ủng hộ ông Trump

Sau đây là 34 tội của ông Donald J. Trump:

1. Ghi sai vào sổ cái tháng 1 năm 2017
2. Ghi sai vào sổ cái tháng 2 năm 2017
3. Ghi sai vào sổ cái tháng 3 năm 2017
4. Ghi sai vào sổ cái tháng 4 năm 2017
5. Ghi sai vào sổ cái tháng 5 năm 2017
6. Ghi sai vào sổ cái tháng 6 năm 2017
7. Ghi sai vào sổ cái tháng 7 năm 2017
8. Ghi sai vào sổ cái tháng 8 năm 2017
9. Ghi sai vào sổ cái tháng 9 năm 2017
10. Ghi sai vào sổ cái tháng 10 năm 2017
11. Ghi sai vào sổ cái tháng 11 năm 2017
12. Ghi sai vào sổ cái tháng 12 năm 2017
13. Thanh toán sai check từ Tài khoản Tín dụng cho tháng 1 năm 2017
14. Thanh toán check sai từ Tài khoản Tín dụng cho tháng 2 năm 2017
15. Thanh toán check sai từ Tài khoản Tín dụng cho tháng 3 năm 2017
16. Thanh toán check sai từ Tài khoản Tín dụng cho tháng 4 năm 2017
17. Thanh toán check sai từ Tài khoản Tín dụng cho tháng 5 2017
18. Thanh toán check sai từ Tài khoản Tín dụng cho tháng 6 năm 2017
19. Thanh toán check sai từ Tài khoản Tín dụng cho tháng 7 năm 2017
20. Thanh toán check sai từ Tài khoản Tín dụng cho tháng 8 năm 2017
21. Thanh toán check sai từ Tài khoản Tín dụng cho tháng 9 năm 2017
22 .Thanh toán check sai từ Tài khoản Tín dụng cho tháng 10 năm2017
23. Thanh toán check sai từ Tài khoản Tín dụng cho tháng 11 năm 2017
24. Thanh toán check sai từ Tài khoản Tín dụng cho tháng 12 năm 2017
25. Ghi sai vào sổ cái cho tháng 1 năm 2018
26. Ghi sai vào sổ cái tháng 2 năm 2018
27. Ghi sai vào sổ cái tháng 3 năm 2018
28. Ghi sai vào sổ cái tháng 4 năm 2018
29. Ghi sai vào sổ cái tháng 5 năm 2018
30. Ghi sai vào sổ cái tháng 6 2018
31. Ghi sai vào sổ cái tháng 7 năm 2018
32. Ghi sai vào sổ cái tháng 8 năm 2018
33. Ghi sai vào sổ cái tháng 9 năm 2018
34. Ghi sai vào sổ cái tháng 10 năm 2018

Với 34 tội, ông có thể bị thẩm phán kêu án tù đến 136 năm. 4 năm cho mỗi tội ghi sổ lộn.

Thẩm phán Merchan sẽ tuyên án tù vào ngày 11 tháng 7

Tiên đoán ông sẽ không bị nhốt ở nhà tù nhưng sẽ bị giam tại nhà không đi vận động ứng cử.

Hiện tại luật sư của ông không thể chống án được vì thẩm phán chưa tuyên bố tù. Điều này cũng đã được đoán vài ngày trước.

Luật sư của ông sẽ khẩn cấp chống án trực tiếp qua tối cáo pháp viện dựa theo vụ án Bush và Gore, sau khi có lệnh tù của thẫm phán Merchan. Hiện tại chưa nghe phía ông Trump sẽ làm gì.

Nếu chống án theo lối bình thường qua toà New York thì phải đến năm sau mới xử.

Theo FB Lê Hoàng

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT