Hoa Kỳ

Di dân lậu thắng kiện chống lệnh trục xuất

Thursday, 29/04/2021 - 08:02:08

Tối Cao Pháp Viện đã đứng về phía một di dân lậu gốc Guatemala, người đang chống lại lệnh trục xuất của cơ quan di trú Hoa Kỳ.


Tối Cao Pháp Viện trong hình chụp sáng sớm thứ Năm, ngày 29 tháng 4, 2021. (Stefani Reynolds/ Getty Images)


Tối Cao Pháp Viện đã đứng về phía một di dân lậu gốc Guatemala, người đang chống lại lệnh trục xuất của cơ quan di trú Hoa Kỳ. Trong phán quyết có tỷ lệ phiếu 6-3, tòa án nói hôm thứ Năm rằng Bộ Tư Pháp đã vi phạm luật liên bang, khi không gởi một thông báo duy nhất và toàn diện cho các di dân lậu mà cơ quan này muốn trục xuất, về chi tiết cáo trạng và thời gian trình diện tại tòa.

Trong quyết định được viết bởi Thẩm Phán Neil Gorsuch, tòa án cho rằng nếu người dân được yêu cầu phải tuân thủ luật pháp khi làm việc với chính phủ, các cơ quan chính phủ cũng có trách nhiệm tương tự khi họ làm việc với người dân.

Nguyên đơn của vụ kiện là ông Agusto Niz-Chavez, một di dân lậu vượt biên vào Hoa Kỳ năm 2005 và sau cùng định cư tại Detroit, Michigan. Vào năm 2013, chính phủ bắt đầu thủ tục trục xuất ông Niz-Chanez, ban đầu là gởi thông báo về cáo trạng, sau là một thông báo thứ 2 với ngày giờ trình diện tại tòa.

Thời điểm của các thông báo này chính là trọng tâm của vụ kiện. Theo luật liên bang, một di dân lậu chỉ có thể kháng cáo lệnh trục xuất nếu họ sống tại Hoa Kỳ liên tục trong ít nhất 10 năm, và việc tính thời gian sẽ ngừng lại một khi thông báo trục xuất được ban hành.

Ông Niz-Chavez tranh luận rằng, việc ông nhận được nhiều thông báo là trái với quy định rằng, cơ quan di trú phải gởi ra một thông báo duy nhất, để chấm dứt việc tính thời gian cho phép kháng cáo. Thẩm Phán Gorsuch đồng ý với lập luận này và được ủng hộ bởi 5 đồng nghiệp. Những người phản đối bao gồm Thẩm Phán Brett Kavanaugh, Chánh Án John Roberts, và Thẩm Phán Samuel Alito.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT