Văn Nghệ

Doctor Rice - Võ Tòng Xuân và Gia Đình Bác Tám

Wednesday, 04/01/2023 - 09:14:06

Nếu có một phim tài liệu về Võ Tòng Xuân thì đó cũng là lịch sử của các giống lúa và cả cây mía – đặc biệt là cây lúa cao sản Thần Nông, mở đường cho cuộc Cách Mạng Xanh tại Việt Nam.

Bài NGÔ THẾ VINH

Xin bấm vào link hoặc hình để đọc bài.

Doctor Rice - Võ Tòng Xuân và Gia Đình Bác Tám
Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT