Hoa Kỳ

Garden Grove thông báo chương trình ‘Job 1st’ hỗ trợ các doanh nghiệp địa phương

Tuesday, 16/05/2023 - 01:30:25

Chương trình này được khởi xướng vào tháng Sáu 2020 để giúp đỡ doanh nghiệp địa phương trong đại dịch COVID-19.

GG

Thành Phố Garden Grove thông báo chương trình ‘JOBS 1st’ vẫn còn ngân sách để hỗ trợ cho các doanh nghiệp địa phương. Chương trình ‘JOBS 1st’ cung cấp các khoản vay không tiền lời (zero-interest loan) lên đến $50,000 và chương trình tài trợ (grant) lên đến $25,000 cho các doanh nghiệp hội đủ điều kiện để tạo ra hoặc duy trì việc làm. Chương trình này được khởi xướng vào tháng Sáu 2020 để giúp đỡ doanh nghiệp địa phương trong đại dịch COVID-19.

Để hội đủ điều kiện tham gia chương trình ‘JOBS 1st’, các doanh nghiệp phải có giấy phép kinh doanh hợp pháp tại Garden Grove. Các doanh nghiệp muốn nhận khoản vay $50,000 cần chứng minh họ đang tạo việc làm cho nhân viên.

Những doanh nghiệp muốn nhận được khoản tài trợ (grant) $25,000 cần chứng minh họ đang giữ việc làm trong khoảng thời gian 3 tháng, và cho thấy doanh thu đã bị giảm hơn 15% vào năm ngoái. Doanh nghiệp đã nhận hỗ trợ từ chương trình này thì không thể ghi danh nữa.

Chương trình ‘JOBS 1st’ là một phần của kế hoạch Khuyến Khích Kinh Doanh và Phát động Khả Năng Phục Hồi (Business Resource and Resiliency Plan), được bắt đầu để hỗ trợ các doanh nghiệp địa phương, kích thích phát triển và tạo việc làm, đồng thời cải thiện kinh tế tại Garden Grove.

Để biết thêm thông tin hoặc ghi danh những chương trình trợ giúp từ Thành Phố, xin vào trang https://ggcity.org/businesses hoặc liên lạc Ban Phát Triển Kinh Tế tại (714) 741-5144.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT