Đời Sống Việt

Hành trình "về Sài Gòn" trong mùa Tạ Ơn

Tuesday, 15/11/2022 - 05:23:31

Sống ở miền Bắc Cali, mỗi lần có dịp đi Nam tôi thích gọi là “Về Sài Gòn.” Bởi vì chỉ có ở Little Saigon tôi mới có cảm giác là “về nhà” Sàigon xưa của tôi.

Bài PHƯƠNG HOA


Xin bấm vào hình để đọc bài viết:Từ trái, nhà văn Minh Thúy, Kiều Mỹ Duyên, Lê Diễm, nhà văn Phương Hoa, Xuân Mai,Nghị Viên Nguyễn Mạnh Chí, Phạm Hiếu Liêm.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT