Người Việt Khắp Nơi

Hội Đồng Thành Phố Westminster cảm ơn Thị Trưởng Tạ Đức Trí

Thursday, 01/12/2022 - 11:00:02

Vào tối thứ Tư, ngày 30 tháng 11, 2022, trong những giây phút đầu của buổi họp Hội Đồng Thành Phố Westminster, các nghị viên ghi nhận...


Từ trái là tân Thị Trưởng Chí Charlie Nguyễn, Thị Trưởng Tạ Đức Trí, Phó Thị Trưởng Carlos Manzo, và Nghị Viên Kimberly Hồ. (Hình cung cấp)

 

Vào tối thứ Tư, ngày 30 tháng 11, 2022, trong những giây phút đầu của buổi họp Hội Đồng Thành Phố Westminster, các nghị viên ghi nhận và cảm ơn Thị Trưởng Trí Tạ đã phục vụ cư dân trong 16 năm qua. Đây cũng là buổi họp cuối cùng mà ông Trí Tạ chủ tọa và điều khiển trong vai trò thị trưởng. 

Thị Trưởng Trí Tạ cũng ngỏ lời cảm ơn sự ủng hộ và thương yêu của cư dân dành cho ông trong suốt 16 năm phục vụ: 6 năm trong vai trò nghị viên (2006-2012) và 10 năm trong vai trò thị trưởng (2012-2022). Ông Trí cho biết sẽ tiếp tục phục vụ cư dân trong địa hạt 70 tại thủ phủ Sacramento và ngày chính thức tuyên thệ nhậm chức Dân Biểu Tiểu Bang của ông sẽ là thứ Hai, ngày 5 tháng 12.

Hội Đồng Thành Phố Westminster sẽ có hai tân nghị viên là ông Nam Quan Nguyễn và cô Amy Phan West. Buổi lễ tuyên thệ cho tân Thị Trưởng Chí Charlie Nguyễn và hai tân Nghị Viên sẽ diễn ra vào lúc 7 giờ chiều thứ Tư, ngày 14 tháng 12, tại phòng họp hội đồng thành phố.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT