Người Việt Khắp Nơi

Kỹ sư Vương Xuân Điềm, người sáng chế máy lọc nước biển

Sunday, 01/06/2014 - 10:46:33

Viết bình luận đầu tiên

BÌNH LUẬN

MỚI CẬP NHẬT