Đời Sống Việt

Lãnh đạo trong lúc hành động

Tuesday, 26/03/2019 - 04:32:44

Trại Hướng Đạo Đội Trưởng Đội Phó 5 đã được tổ chức tại Canyon RV Park, Anaheim, California từ ngày 15 tháng 3 đến ngày 17 tháng 3, năm 2019


Trại Hướng Đạo Đội Trưởng Đội Phó 5 đã được tổ chức tại Canyon RV Park, Anaheim, California từ ngày 15 tháng 3 đến ngày 17 tháng 3, năm 2019. (Ảnh Hồ Đăng)


Bài LÊ NHƯ TẬP

Trại Hướng Đạo Đội Trưởng Đội Phó 5 đã được tổ chức tại Canyon RV Park, Anaheim, California từ ngày 15 tháng 3 đến ngày 17 tháng 3, năm 2019. Chủ đề của trại năm nay là Lãnh Đạo trong lúc Hành Động (Leadership in Action).

Trại trưởng của năm nay là Trưởng James Phạm thuộc Liên Đoàn Trường Sơn. Các Thiếu Sinh nam và nữ Hướng Đạo đã đến tham dự gồm có từ 11 Liên Đoàn: Bạch Đằng Giang, Liên Đoàn Chi Lăng 1279, Liên Đoàn Chi Lăng 2279, LĐ Hoa Lư, LĐ Hùng Vương, LĐ Lạc Việt, LĐ Lam Sơn, LĐ Quang-Trung Ngọc-Hồi, LĐ Trần Hưng Đạo, LĐ Trường Sơn, và LĐ Văn Lang. Tổng số trại sinh năm nay là 223 trại sinh, 57 huynh trưởng Hướng Đạo.

Buổi lễ chào cờ khai mạc trại do em Matthew Luu với vai trò là anh Đội Trưởng Nhứt đã tập hợp các trại sinh ra sân cờ. Các em trong toán hầu kỳ làm lễ chào cờ rất là trang trọng. Anh Trại Trưởng đã cùng các trại sinh lập lại lời hứa Hướng Đạo dưới các lá cờ Việt Mỹ và lá cờ Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam.

Sau đó, trưởng James đã đưa ra một câu chuyện dưới cờ, nhắc nhở các trại sinh nên khuyến khích nhau để trở thành một người công dân tốt trong xã hội này.

Ủy Viên Đại Diện Miền Tây Nam Hoa Kỳ của Hội Đồng Trung Ương- Hướng Đạo Việt Nam là trưởng Tammy Nguyễn cũng chúc mừng và khen thưởng các trại sinh đã dành thì giờ đến tham dự kỳ trại này.Tiếp theo Tr. Tammy là bà Vikki Shepp, Chủ tịch của Hội Nữ Hướng Đạo Châu Orange cám ơn và chúc mừng các trại sinh một kỳ trại thật là vui vẻ và hãy ghi nhớ những người bạn mới mà các em sẽ gặp trong hai ngày kế tiếp.

Trại họp bạn ĐTĐP là một dịp tốt để các em thiếu sinh thực tập những gì các em đã học được trong năm qua từ trong Liên Đoàn của các em.

Các Trưởng hy vọng các trại sinh cùng đem về Liên Đoàn của mình những cái hay, cái đẹp mà các em đã thấy, đã học được để tiếp tục duy trì và giữ vững con đường Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT