Chuyện lạ bốn phương

Lãnh tiền để sống với gián

Monday, 13/06/2022 - 06:53:25

Một công ty diệt sâu bọ ở Raleigh, tiểu bang North Carolina sẽ trả bạn $2,000 Mỹ kim nếu bạn...


(Getty Images)


Một công ty diệt sâu bọ ở Raleigh, tiểu bang North Carolina sẽ trả bạn $2,000 Mỹ kim nếu bạn được họ chọn để thả 100 con gián vào trong nhà trong 30 ngày.

Các hộ gia đình trên khắp Hoa Kỳ đều đủ điều kiện để ghi danh, theo đơn trên trang mạng ThePestInformer.com cho biết. Tối đa bảy ngôi nhà sẽ được chọn cho việc nghiên cứu mức hiệu quả của một phương pháp trừ gián mới trong 30 ngày. Công ty bảo đảm an toàn cho các thành viên trong gia đình và thú vật nuôi trong nhà.

Theo The Pest Informer, vào cuối thời gian 30 ngày, nếu phương pháp điều trị mới không có tác dụng, gián sẽ bị loại bỏ bằng các phương pháp truyền thống mà không tốn phí cho hộ gia đình. Người nộp đơn phải từ 21 tuổi trở lên và làm chủ nhà của họ (hoặc có sự chấp thuận bằng văn bản của chủ sở hữu).

Nếu được chọn, các hộ gia đình sẽ không được phép sử dụng các dịch vụ diệt mối khác trong khi nghiên cứu. Theo trang web của công ty, The Pest Informer được thành lập vào năm 1994 với mục tiêu kiểm soát dịch hại an toàn cho con người và động vật.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT