Người Việt Khắp Nơi

Lễ tưởng niệm Quân, Dân, Cán, Chính VNCH bỏ mình trong cuộc rút lui trên liên tỉnh lộ 7 B, Pleiku

Monday, 23/03/2015 - 09:10:50

Viết bình luận đầu tiên

BÌNH LUẬN

MỚI CẬP NHẬT