Lẩm Cẩm Sài Gòn

Một cảnh chợ phiên

Saturday, 05/11/2022 - 07:56:23

Cả cái vùng quê này, bao nhiêu năm không thấy một đoàn khách thương nào từ ngoài vào để mua bán trao đổi gì. Dạo này bỗng thấy lạ. Sao như người ta sực nhớ tới cái cảnh sống động của những ngày nào.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT