Tin Việt Nam

Mốt Câu cá trám trắng nặng 65lbs, dài 5.3 feet ở Việt Nam

Sunday, 14/05/2023 - 09:34:15

Bảo sao dạo này chồng em tối ngày đòi đi câu cá, tuần đi vài buổi vẫn không thoả đam mê. Về nhà cứ khen hồ nhiều cá Trắm Trắng lắm nhưng chưa câu được, vâng Trắm Trắng 65lbs, dài 5.3 feet

Việt Nam hay lắm, hết hát Karaoke Tay Vịn, Hớt tóc Thanh nữ,... nay đi câu cá Trắm Trắng 65lbs, dài 5.3 feet

Câu cá Việt Nam

Câu cá Việt Nam

Câu cá Việt Nam

Câu cá Việt Nam

Câu cá Việt Nam

Câu cá Việt Nam

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT