Người Việt Khắp Nơi

Nghị Sĩ Janet Nguyễn, người gốc Việt đầu tiên giữ chức Chủ Tịch Ủy Ban Thiểu Số Thượng Viện California

Tuesday, 17/01/2023 - 12:36:24

Trong vai trò mới, bà Janet Nguyễn là người có quyền lực hàng thứ nhì trong khối Cộng Hòa tại Thượng Viện California, sau ông Brian Jones.


Nghị Sĩ Janet Nguyễn tại buổi họp mặt của các cựu tù chính trị Trại Tù Suối Máu ở Thư Viện Việt Nam, Garden Grove trưa thứ Bảy, 14 tháng Giêng, 2023. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

 

SACRAMENTO - Trong tuần qua, Lãnh Đạo Thiểu Số Brian W. Jones (Cộng Hòa-San Diego) tại Thượng Viện California đã thông báo rằng Ủy Ban Cộng Hòa Thượng Viện California đã thống nhất bầu Nghị Sĩ Janet Nguyễn (Cộng Hòa-Huntington Beach) vào chức vụ Chủ Tịch Ủy Ban Thiểu Số Thượng Viện. Hiện nay Cộng Hòa thuộc nhóm thiểu số tại Thượng Viện tiểu bang.

Trong vai trò mới, bà Janet Nguyễn là người có quyền lực hàng thứ nhì trong khối Cộng Hòa tại Thượng Viện California, sau ông Brian Jones. Bà sẽ phụ giúp ông Jones điều hợp các hoạt động của Đảng Cộng Hòa tại Thượng Viện tiểu bang.  

Thêm vào đó, thông báo từ Văn Phòng Nghị Sĩ Janet Nguyễn (Địa Hạt-36) cho biết bà đã được bổ nhiệm vào chức Phó Chủ Tịch của tám ủy ban tại Thượng Viện gồm Ủy Ban Kinh Doanh, Nghề Nghiệp và Phát Triển Kinh Tế; Ủy Ban Bầu Cử và Sửa Đổi Hiến Pháp; Ủy Ban Y Tế; Ủy Ban Bảo Hiểm; Ủy Ban Ngân Hàng và Cơ Quan Tài Chính; Ủy Ban Phẩm Chất Môi Trường; Ủy Ban Cơ Quan Chính Phủ; và Ủy Ban Vận Chuyển.

Trong văn bản tiếng Việt, Nghị Sĩ Janet Nguyễn cho biết, “Trong trọng trách là Phó Chủ Tịch được bổ nhiệm trong nhiều ủy ban, tôi rất vinh hạnh và mang nghĩa vụ quan trọng bảo đảm các ưu tiên của người dân California được phản ảnh trong công việc của chúng tôi vì các ủy ban này có thẩm quyền định hình các chính sách và lập pháp cho tất cả người dân California.”

Bà Janet Nguyễn, 46 tuổi, chào đời tại Saigon năm 1976. Ngoài thành tích là người Việt đầu tiên giữ chức Chủ Tịch Ủy Ban Thiểu Số Thượng Viện California, bà còn tạo một số thành tích “đầu tiên” khác như:

Hiện là người gốc Việt giữ chức dân cử cao cấp nhất tại California;

Người Mỹ gốc Việt đầu tiên được bầu một thượng viện tiểu bang trên toàn quốc;

Phụ nữ gốc Việt đầu tiên được bầu vào Hạ Viện California;

Người gốc Á Châu và gốc Việt đầu tiên giữ chức Giám Sát Viên tại Orange County;

Nữ Giám Sát Viên đầu tiên đại diện Khu Vực Số 1 của Hội Đồng Giám Sát Orange County;

Và là Giám Sát Viên trẻ tuổi nhất được bầu vào Hội Đồng Giám Sát trong lịch sử Orange County. (Khi phục vụ cho Hội Đồng năm 2007 thì bà mới có 31 tuổi.)

Viết bình luận đầu tiên

BÌNH LUẬN

MỚI CẬP NHẬT