Việc Làm

Nghiên cứu về người lao động chui trong ngành xây dựng

Sunday, 14/09/2014 - 10:39:43

Khoảng 39,800 công nhân đã được phân loại sai bởi các chủ nhân, xếp họ vào hạng công nhân độc lập, mặc dù họ không có các dụng cụ riêng của mình, hoặc tư vấn định thời biểu làm việc. Thêm 104,100 công nhân đã không được ghi vào sổ sách.

Các công nhân làm việc không chính thức đang trở thành một phần của nền kinh tế California. Đây là một sự thay đổi được ghi nhận một cách sâu sắc trong ngành kỹ nghệ xây dựng. Trong ngành này, cứ 6 công nhân thì có một người nằm ngoài sổ sách hoặc không được báo cáo đúng, theo một cuộc nghiên cứu mới tìm thấy.

Các cơ sở kinh doanh trong ngành xây dựng của tiểu bang này sử dụng khoảng 895,000 công nhân, theo một báo cáo của nhóm nghiên cứu Economic Roundtable ở trung tâm thành phố Los Angeles cho biết. Bản báo cáo được công bố hôm Chủ Nhật vừa qua. Trong năm 2011, có 143,900 người trong số những công nhân ấy làm việc một cách không chính thức.
Khoảng 39,800 công nhân đã được phân loại sai bởi các chủ nhân, xếp họ vào hạng công nhân độc lập, mặc dù họ không có các dụng cụ riêng của mình, hoặc tư vấn định thời biểu làm việc. Thêm 104,100 công nhân đã không được ghi vào sổ sách.
Trong các nghề chuyên môn đặc biệt, như ốp vách thạch cao và lót sàn, có một phần tư trong tổng số công nhân được coi là chính thức, theo Economic Roundtable cho biết.
Ngành xây dựng ở California là một ngành kỹ nghệ trị giá $152 tỷ Mỹ kim. Trong ngành này, những công việc bán chính thức được gọi là việc xám đã tăng 400%, tính từ năm 1972. Hiện tượng gia tăng này là đặc biệt rõ nét, kể từ khi xảy ra cơn suy thoái kinh tế gần đây nhất. Lý do là vì chỉ có hai phần ba trong số các công việc xây dựng chính thức biến mất từ đó nay đã quay trở lại.
Trong năm nay, cứ mỗi công việc xây dựng được mở ra trên toàn quốc, thì có bảy công nhân bị thất nghiệp. Điều này cho thấy rằng một số công nhân có thể tự nguyện chuyển vào trong nền kinh tế bóng tối.
Theo nhà nghiên cứu hàng đầu Yvonne Yen Liu cho biết, hậu quả là một ngành kỹ nghệ mà trong đó các công nhân có tay nghề cao và được trả lương cao đều đang già đi để ra khỏi hệ thống, và được thay thế bằng những người lao động có tay nghề thấp hơn và thường là công nhân vãng lai vì những tỷ lệ thay thế lao động quá mức.
California bị mất $473 triệu Mỹ kim trong năm 2011 vì những công việc không chính thức trong ngành xây dựng, theo nghiên cứu cho biết. Tiểu bang đã bị thiệt mất $264 triệu Mỹ kim trong những khoản thanh toán bồi thường lao động, $146 triệu Mỹ kim trong những khoản phải trả cho thương tật, và $64 triệu Mỹ kim tiền bảo hiểm thất nghiệp.
Tuy nhiên, người lao động không chính thức cũng chịu thiệt thòi, theo báo cáo cho biết. Đối với mỗi đồng Mỹ kim do một công nhân chính thức, thì một công nhân không được báo cáo kiếm được 52 cent, và một người không được xếp loại đúng kiếm được 62 cent.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT