Thế Giới

Nhật Bản: Bạn có biết? CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT Ở NHẬT BẢN?

Thursday, 02/11/2023 - 08:03:45

Theo chỉ thị của tướng Douglas MacArthur tư lệnh quân đồng minh chiếm đóng Nhật Bản khi đó (Sau khi Nhật Bản đầu hàng).

Nhật Bản

Chính phủ Nhật đã tiến hành “Cải Cách Ruộng Đất” mà sau này theo lời tự nhận xét MacAthur nói “Là thành công lớn nhất trong sự nghiệp chính trị của tôi”.

Vậy nước Nhật đã “Cải Cách Ruộng Đất” ra sao?

Theo mệnh lệnh của MacAthur Chính phủ Nhật đã ban hành quy định lần thứ nhất 28 tháng 12 năm 1945, lần thứ hai ngày 21 tháng 10 năm 1946 theo đó: “Các chủ đất buộc phải bán cho nhà nước theo giá quy định mảnh đất mà mình không tự cày cấy. Sau đó, nhà nước bán nợ lại cho nông dân chưa có đất. Ưu tiên cho nông dân đang cày thuê trên mảnh đất đó”. Kết quả, toàn bộ nông dân Nhật đều có ruộng mà không đổ một giọt máu.

Sau chiến tranh, nước Nhật có 9 triệu người không có nhà ở. 13 triệu người thất nghiệp. 10 triệu người bị đói. Đường phố đầy người ăn xin. Vậy nhưng với những viện trợ kịp thời từ Mỹ và chính sách đúng đắn từ MacAthur mà đến năm 1949 (sau 4 năm) người Nhật đều đã có khẩu phần ăn 2000calo trở lên.

Trong quan niệm của người Nhật thì đức Vua của họ là Thiên Hoàng vì gia tộc ấy là dòng dõi của “Thiên Chiếu Đại Thần” tức con thần Mặt Trời Amaterasu và trong suốt lịch sử chưa thay đổi. Vậy nhưng, sau này người Nhật dành cho MacAthur sự kính trọng với danh hiệu Thái Thượng Hoàng vì ông chỉ đạo cả nhà Vua của họ.

Sau 6 năm lãnh đạo nước Nhật, khi từ nhiệm trở về Mỹ. Hàng triệu người Nhật đã xếp hàng dọc các con phố tiễn ông với khẩu hiệu “Cảm ơn Đại Nguyên Soái”. Có một chi tiết thú vị là có hàng ngàn lá thư gửi đến ông từ các phụ nữ Nhật ngỏ ý muốn sinh con với ông.

__Phương Thảo
Photo by Victor Lu on Unsplash

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT