Điện Ảnh, Nghệ Thuật

Nhiều phim đạt số tiền vé kỷ lục: “Top Gun” đạt $1 tỷ, “Jurassic” gần $750 triệu, “Elvis” $51 triệu

Monday, 27/06/2022 - 07:13:52

BÌNH LUẬN

MỚI CẬP NHẬT