Pháp Luật

Những Chương Trình Trợ Cấp An Sinh Xã Hội

Thursday, 02/09/2010 - 07:26:45

Vì thế, trong số báo này, chúng tôi sẽ đề cập đến những đặc điểm chính của các chương trình: Bảo Hiểm Bệnh Tật An Sinh Xã Hội (Social Security ...

(Tiếp theo và hết)

Luật Sư Trần Khánh Hưng/ViễnĐông

Tôi có phải là công dân Hoa Kỳ mới được hưởng phụï cấp lợi tức SSI không?
Phụ cấp lợi tức SSI đòi hỏi người thừa hưởng quyền lợi phải có quốc tịch Hoa Kỳ. Tuy nhiên, có một số những trường hợp không phải là công dân Hoa Kỳ như là thường trú nhân hay tỵ nạn (qualified aliens) vẫn có quyền được hưởng phụ cấp lợi tức SSI, nếu đương sự đến Mỹ trước ngày 22-8-1996. Thời gian được hưởng phụ cấp SSI cho qualified aliens tối đa sẽ là 7 năm mà thôi. Sau đó, những người này phải có quốc tịch Mỹ để tiếp tục hưởng phụ cấp SSI.

Tôi bán nhà năm ngoái, bây giờ tôi có thể xin tiền SSI được không?

Cho những người có tài sản, nhưng tẩu tán tài sản bằng cách cho hay bán dưới giá thị trường, những người này có thể bị phạt không được hưởng phụ cấp lợi tức SSI trong vòng 3 năm. 

Trong khi lãnh tiền SSI, tôi có được đi du lịch hay về Việt Nam không?

Theo luật, trong thời gian được hưởng phụ cấp lợi tức SSI, bạn sẽ không được tiền phụ cấp, nếu dời khỏi nước Mỹ quá 1 tháng. Nếu thời gian ở nước ngoài hơn 30 ngày, sau khi trở về Mỹ, bạn phải chờ sau 30 ngày mới có thể xin phụ cấp lợi tức SSI trở lại. Ngoài ra, lúc đó bạn vẫn phải hội đủ điều kiện để hưởng trợ cấp.

Trẻ em dưới 18 tuổi có được hưởng phụ cấp SSI theo phụ huynh hay không?

Chương trình SSI được xét theo tình trạng của mỗi người, và con cái sẽ không được hưởng trợ cấp theo cha mẹ. Tuy nhiên, nếu bạn có con em dưới 18 tuổi bị mù lòa hay bệnh tật, con em của bạn có thể xin tiền SSI nếu hội đủ điều kiện vì lý do bệnh tật của chính con em. (Bệnh mù lòa hay có bệnh tật về thể xác hay tâm thần làm giới hạn khả năng hoạt động của các em. Những bệnh tật này phải được minh xác qua bằng chứng y khoa, và tình trạng bệnh tật phải kéo dài ít nhất là 12 tháng, hoặc có thể đưa đến tử vong).
Trong trường hợp con em sống chung với cha mẹ, sở Xã Hội có thể sẽ tính một phần lợi tức của cha mẹ (Deeming Parental Income) để xem con em có hội đủ điều kiện về tài chánh để hưởng phụ cấp SSI hay không.

Những trẻ em được lãnh phụ cấp lợi tức SSI đi theo bố mẹ ra khỏi nước Mỹ có bị ảnh hưởng không?

Những trẻ em đang hưởng phụ cấp SSI cũng phải theo những điều lệ kể trên. Ngoại trừ trường hợp trẻ em là công dân
Mỹ và bố hay mẹ ở trong quân đội Mỹ, đi theo bố mẹ công tác ở nước ngoài.
Hồ sơ xin phụï cấp SSI cần phải có những gì?
1. Báo cáo của bác sĩ về tình trạng sức khoẻ và bệnh lý của bạn, trong đó ghi rõ khả năng đứng ngồi, đi lại, hay khiêng vác v.v…
2. Những giấy tờ về thuê mướn nhà, xe cộ, băng account, v.v…
3. Bản tường trình về những công việc bạn đã từng làm, thời gian làm việc, và ghi rõ công việc làm tại mỗi nơi, học vấn , kinh nghiệm.
4. Giấy tờ chứng minh công dân Mỹ, bảo hiểm sức khoẻ, nếu có.

Thời gian duyệt xét hồ sơ cho SSI là bao lâu?

Thời gian duyệt xét hồ sơ kéo dài từ 6 dến 8 tháng. Vì thủ tục nộp đơn đòi hỏi người nộp đơn nhiều thứ giấy tờ chứng minh, đôi khi thủ tục rườm rà và rắc rối, thống kê cho thấy một số lớn hồ sơ thường bị bác ngay từ đầu.

Nếu hồ sơ của tôi bị bác thì phải làm sao?

Bạn có thể xin tái xét hồ sơ trong vòng 60 ngày. Trong trường hợp này, bạn nên có luật sư đại diện cho bạn để lo đầy đủ những giấy tờ cần thiết cho hồ sơ, cũng như trình bày về trường hợp của bạn.

Trong khi chờ đợi sự quyết định của cơ quan An Sinh Xã Hội, tôi có được hưởng quyền lợi gì không?

Trong một số trường hợp, nếu bạn nộp đơn lần đầu tiên, tình trạng bệnh lý của bạn rất rõ ràng, và bạn hội đủ những điều kiện khác như lợi tức, tình trạng di trú, bạn có thể được hưởng tiền phụ cấp SSI trước khi có sự quyết định của cơ quan An Sinh Xã Hội (presumptive blindness/presumptive disability payments).

Tôi sẽ được hưởng tiền phụ cấp này trong bao lâu?

Bạn có thể đươc hưởng phụ cấp này trong vòng 6 tháng, kể từ đầu tháng sau ngày  cơ quan An Sinh Xã Hội chấp thuận là bạn bị tàn tật hay có bệnh nặng.

Nếu sau đó hồ sơ của tôi không dược chấp thuận thì sao?

Trong trường hợp bạn được lãnh phụ cấp lợi tức SSI trước khi có quyết định của cơ quan An Sinh Xã Hôi, và sau đó họ từ chối, chẳng hạn vì bệnh tình của bạn không đủ tiêu chuẩn, thì bạn sẽ không phải trả lại số tiền SSI mà bạn đã lãnh.

Tôi có được hưởng phụ cấpï lợi tức SSI bao lâu?

Bạn sẽ tiếp tục được hưởng phụ cấp SSI trong suốt thời gian bệnh tình của bạn không cho phép bạn đi làm. Tuy nhiên hồ sơ của bạn sẽ được cán sự xã hội sẽ duyệt xét hồ sơ bệnh lý của bạn trong từng giai đoạn, để xem bạn có hội đủ điều kiện để tiếp tục hưởng phụ cấp. Tùy theo trường hợp bệnh lý và khả năng hồi phục của bạn, hồ sơ sẽ được tái xét theo lịch trình sau đây:
Khả năng hồi phục    Thời gian tái xét hồ sơ để tiếp tục hưởng trợ cấp
Nhiều triển vọng xảy ra trong vòng 6 đến 12 tháng từ lúc bắt đầu lãnh trợ cấp.
Có thể xảy ra.            Sau 3 năm.
Ít hy vọng.                   Sau 7 năm.

Hồ sơ của tôi sẽ được tái xét bằng cách nào?

Có 3 cách để tái xét hồ sơ: phỏng vấn qua điện thoại, phỏng vấn trực tiếp, và qua thư tín.

Tôi có cần phải báo cho cơ quan An Sinh Xã Hội về những thay đổi trong khi tôi hưởng phụ cấp lợi tức SSI không?

Bạn cần phải thông báo cho cơ quan An Sinh Xã Hội về những thay đổi về lợi tức hay thu nhập (earned or unearned income) của bạn hay của người giúp đỡ tài chánh cho bạn, chỗ ở, tình trạng gia đình (lập gia đình, ly thân hay ly dị), những tiến triển về bệnh lý, rời khỏi nước Mỹ, được hưởng những trợ cấp khác, thay đổi trường học, tình trạng di trú, thêm hay bớt người sống chung trong gia đình.

Khi nào tôi phải thông báo về những thay đổi này?

Bạn phải báo về những thay đổi trên trong vòng 10 ngày tính từ ngày ngày cuối cùng của tháng có sự thay đổi.

Nếu tôi không thông báo về những thay đổi này thì sao?

Bạn sẽ bị phạt nếu bạn không thông báo về những thay đổi này, $25 cho lần vi phạm thứ nhất, $50 cho lần thứ nhì, $100 cho lần vi phạm thứ ba.  Tuy nhiên, bạn sẽ không bị phạt nếu bạn không có lỗi hay có lý do chính đáng.

Đây chỉ là một số tóm lược những dữ kiện liên quan đến Bảo Hiểm Bệnh Tật An Sinh Xã Hội và Phụ Cấp Lợi Tức An Sinh Xã Hội.  Mọi thắc mắc và tham khảo miễn phí về vấn đề luật pháp, xin liên lạc với văn phòng Luật Sư Trần Khánh Hưng (David K. Tran), số điện thoại (714) 839-4077   hoặc E-mail tại  davidtran@dktran.com, hay gửi thư đến Law Offices of David K. Tran, 15446 Brookhurst St, Westminster CA  92683.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT