Hôn Nhân, Cuộc Sống

Những sát thủ giấu mặt cần phải tránh để giữ lửa hôn nhân

Sunday, 26/05/2024 - 05:47:15

Suy nghĩ như trên thì hôn nhân không tồn tại. Phải biết chấp nhận cái xấu của nhau, cùng buông bỏ cho nhau và rồi cùng xây dựng thì hôn nhân mới tồn tại.

WD
Photo by Charlie Foster on Unsplash

1, Sự lười biếng "gi.ế.t ch.ế.t" hôn nhân

2, Nghi ngờ "gi.ế.t ch.ế.t" hôn nhân

3, Thiếu niềm tin "gi.ế.t ch.ế.t" hôn nhân

4, Thiếu tôn trọng lẫn nhau "gi.ế.t ch.ế.t" hôn nhân

5, Sự không tha thứ, cay đắng, hận thù, giận dữ "gi.ế.t ch.ế.t" hôn nhân

6, Cãi vã không cần thiết "gi.ế.t ch.ế.t" hôn nhân

7, Giữ Bí mật với Vợ/chồng của bạn "gi.ế.t ch.ế.t" hôn nhân

8, Mỗi hình thức ngoại tình đều "gi.ế.t ch.ế.t" hôn nhân (tài chính, tình cảm, tâm lý, vật chất,...)

9, Giao tiếp kém "gi.ế.t ch.ế.t" hôn nhân

10, Lời nói dối dễ dàng "giết chết" hôn nhân, chân thành với vợ chồng theo từng khía cạnh

11, Dành ít hay ít thời gian với vợ/chồng của bạn "gi.ế.t ch.ế.t" hôn nhân

12, Chi tiêu vô kỷ luật tài chính "gi.ế.t ch.ế.t" hôn nhân

13, Vô trách nhiệm "gi.ế.t ch.ế.t" hôn nhân

14, Luôn mang khuôn mặt buồn bã và thái độ tiêu cực "gi.ế.t ch.ế.t" hôn nhân

15, Sự giận dữ "gi.ế.t ch.ế.t" hôn nhân

16, Không hiểu được vai trò và vị trí của bạn, không chịu trách nhiệm trong hành xử "gi.ế.t ch.ế.t" hôn nhân

17, Cuối cùng, Không chân thành sẽ "gi.ế.t ch.ế.t" hôn nhân

Nguyễn Thị Lanh ST

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT