Kinh Doanh

Ông đưa thư dùng phiếu lương của mình để giúp tuyển thêm nhân viên bưu điện

Thursday, 17/11/2022 - 11:04:13

Bưu Điện Mỹ (USPS) đang thiếu nhân công trầm trọng trên toàn quốc khiến thư và bưu kiện bị giao chậm trễ và nhân viên...


Anh Lukas đã đăng hình phiếu lương để chứng minh anh kiếm hơn $4,000 mỗi hai tuần. (Tik Tok)


Bưu Điện Mỹ (USPS) đang thiếu nhân công trầm trọng trên toàn quốc khiến thư và bưu kiện bị giao chậm trễ và nhân viên phải làm thêm giờ. Do đó, một nhân viên đã đăng hình chụp phiếu lương của anh lên Tik Tok, hi vọng tuyển thêm nhân viên cho Bưu Điện.

Điều đáng nói là lương của anh này khá lớn, lên đến sáu con số.

Anh Lukas cho biết anh kiếm được $4,423 Mỹ kim mỗi hai tuần và sáu con số trong một năm. Nhưng bù lại, anh phải làm thêm 23 giờ phụ trội.

Anh nói, “Bưu điện trả lương rất hậu hĩnh, và chúng tôi đang rất cần sự giúp đỡ.”

Anh nói thêm là anh phải làm việc rất nhiều giờ là vì không có đủ nhân viên. Nếu bưu điện có nhiều nhân viên hơn, anh sẽ có lợi tức tốt kèm với sự quân bình giữa công việc và cuộc sống.

Lukas nói, “Tiền thì có đó, chúng tôi chỉ cần mọi người vào làm và giúp tiền được phân phát khắp nơi.”

Có nhiều phản ứng khác nhau trên TikTok.

Một người nói, “Làm ở bưu điện thì được an toàn khi có suy thoái. Tôi đã ở đó 30 năm.”

Người khác thì nói,“Nếu quản lý không quá tệ thì đã có thể giữ được người. Tôi làm được khoảng hai tuần trước khi quyết định rằng mình đáng giá nhiều hơn cách tôi đang bị đối xử.”

“Tôi rất nhơ làm việc ở bưu điện chỉ vì tiền lương,” một TikToker khác viết.

“Tôi kiếm được rất nhiều tiền khi làm việc ở đó nhưng tôi không được sống bình thường,” một người nói thêm.

Một người khác nhận xét, “Đây đâu phải trả lương cao. Đây là làm việc quá sức và được trả lương thấp.”

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT