Hôn Nhân, Cuộc Sống

Phụ nữ Việt đông nhất trong số vợ ngoại quốc lấy chồng Hàn

Monday, 20/11/2017 - 10:18:53

Những cặp mà vợ là người ngoại quốc chiếm khoảng hai phần ba trong tổng số các cuộc hôn nhân đa văn hóa. Gần 28% trong số đó đến từ Việt Nam, kế tiếp là Trung Quốc và Phi Luật Tân.


Thống kê về vợ chồng đa văn hóa cho thấy gần 28% phụ nữ Việt lấy chồng Nam Hàn trong năm 2016.

SEOUL - Phụ nữ Việt Nam chiếm tỷ lệ lớn nhất trong tổng số những người vợ ngoại quốc lấy chồng Nam Hàn trong năm 2016.

Theo Thống Kê Nam Hàn cho biết vào ngày thứ Sáu, hơn 21,700 cặp vợ chồng đa văn hóa đã nộp báo cáo kết hôn ở Nam Hàn trong năm 2016, giảm bớt 3.4 phần trăm từ số lượng trong năm 2015. Các cuộc hôn nhân đa văn hóa chiếm 7.7 phần trăm trong tổng số các cuộc hôn nhân được đăng bạ trong năm ngoái.

Những cặp mà vợ là người ngoại quốc chiếm khoảng hai phần ba trong tổng số các cuộc hôn nhân đa văn hóa. Gần 28% trong số đó đến từ Việt Nam, kế tiếp là Trung Quốc và Phi Luật Tân.

Những cặp mà chồng là người ngoại quốc chiếm hơn 19 phần trăm. Trong khi đó, nơi tổng số các cặp vợ chồng đa văn hóa, có 15 phần trăm có ít nhất một người phối ngẫu là công dân Nam Hàn đã nhập tịch.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT