Chuyện Khắp Nơi

Poster quảng bá con gái Việt Nam sang Đại Hàn làm nghề massage?

Monday, 04/12/2023 - 12:08:45

Không gì mới, bây giờ trong nước khó khăng, các em gái đi Singapoor đi Mã Lai Á làm dịch-vụ-đèn đỏ rất nhiều, này thì đi sang hẵn Đại Hàn

Gát Việt tại Đai Hàn
Poster quảng cáo mát xa trên đường phố Hàn Quốc.

Mỗi tiếng là 50 ngàn won = 1 triệu tiền VNĐ, tức tương đương khỏa $45 tiền Mỹ Đế.

Nhiều người nói các em gái nhân viên thì thường hưởng nửa tiền là 500k ($25) một giờ, thu nhập tạm tạm, chế độ đãi ngộ nghe nói tốt, anh chị em ai ở Hàn mà cần công việc thì thử liên hệ xem ntn ạ.

Các dịch vụ này giờ đầy rẩy bên Đại Hàn, thực tế được kiểm chứng tức là 1 giờ 50k won là $45 ( là tiền công của các em) còn với ông chủ thì 1 tiếng lấy của khách 150k won, khoảng $140

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT