Vấn Đề Hôm Nay

Quan trọng nhứt là bầu cử đông đủ

Wednesday, 02/11/2022 - 07:00:42

Còn cử tri thì mắc bịnh lười biếng đi bầu, ngày đi bầu cũng là ngày làm việc, và có người chán đi bầu, lơ là đi bầu, nghĩ ai lên cũng vậy. Đó là một bịnh trầm kha.


Người dân tham gia bầu cử tại phòng phiếu được tổ chức trong một trường học ở thành phố McLean, Virginia. (Andrew Caballero-Reynolds/ AFP via Getty Images)

  

Bài VI ANH

 

Chánh quyền đã tạo điều kiện dễ dàng, tiện lợi nhứt cho cử tri thực hiện quyền lợi và nhiệm vụ công dân. Đã gởi phiếu bầu tới nhà cử tri, cử tri có thể bỏ phiếu tại phòng phiếu gần nhà hay gởi phiếu bầu qua bưu điện, khỏi dán tem. Ai có chuyện phải đi ra ngoài vùng bầu cử của mình thì cũng có thùng phiếu cho bầu trước.

 

Có người làm biếng, làm tài khôn, không bầu cử, lý luận cùn, rằng bầu cử làm chi cho mất công, ai lên cũng vậy, cũng thế thôi. Mấy nhà triết gia “chánh chị chánh em” ấy quên rằng chánh trị trong đó có bầu cử là khoa học tổng hợp liên quan đến cuộc sống. Một gallon xăng giá lên hay xuống 30 cents thôi cũng là do chánh trị, do bầu cử ra chánh quyền dân cử Mỹ. Người Mỹ gốc Việt rất thích và thường bầu cử theo kiểu bằng thư, lúc trước gọi là “bầu khiếm diện,” nó gọn, ít mất thì giờ, lại thư thả trong khi chọn lựa ứng cử viên sẽ đại diện cho mình.

 

Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Tổng Thống Biden vào thứ Ba, ngày 8 tháng 11, 2022 sắp tới rồi. Số cử tri bầu bằng thư, theo báo chí, đã trên mấy chục triệu gởi tới cơ quan tổ chức bầu cử rồi. Các diễn văn, lời tuyên bố, tranh luận, truyền đơn, bích chương, quảng cáo truyền hình, truyền thanh, báo chí, hoan hô / đả đảo, chống / bênh của các ứng cử viên cũng sắp chấm dứt.

 

Những nỗ lực của các công chức đảm nhiệm chuẩn bị bầu cử, ghi danh cử tri, tổ chức thùng phiếu, giữ gởi phiếu bầu bằng thư, chuẩn bị chuyển phiếu tới điạ điểm bầu cử cũng sẵn sàng. Những nhân viên an ninh thức cho người dân ngủ, những anh hùng vô danh liều mình trong bóng tối để ngăn chận khủng bố phá hoại bầu cử cũng sẵn sàng kế hoạch hành quân, đội hình tác chiến.

 

Nhưng tất cả những cố gắng, hy sinh đó của nhân dân và chánh quyền của dân, vì dân, do dân đó sẽ mất ý nghĩa nếu cử tri không làm nhiêm vụ bầu cử của công dân là bầu cử. Nền dân chủ đại diện Mỹ sẽ yếu nếu người đắc cử chỉ đại diện cho một tỷ lệ cử tri quá thấp trong một cuộc bầu cử tỷ lệ đi bầu quá nhỏ. Thế lực, sức mạnh của cộng đồng sắc tộc đa số hay thiểu số không ai biết nếu cử tri của cộng đồng đó không đi bầu. Mỹ là một hiệp chủng quốc đa sắc tộc, chánh trị dân chủ đại diện, giá trị chánh trị của cộng đồng sắc tộc tính trên số phiếu đi bầu. Bầu cử là góp một bàn tay vào chánh quyền dân chủ nói chung và tạo nên thế lực cho cộng đồng sắc tộc của mình trong xã hội đa văn hóa, đa sắc tộc Mỹ.

 

Các ứng cử viên tranh cử đã làm tất cả những gì có thể làm được và không từ bỏ cơ hội nào, trong chiến dịch tranh cử, với chi phí kếch sù để vận động cử tri bầu đông. Dĩ nhiên với hy vọng bỏ phiếu cho mình đắc cử nói riêng, và để giảm đi cái bịnh lơ là đi bầu là cái bịnh tai hại cho nền dân chủ đại diện của chánh quyền Mỹ nói chung. Đồng thời trong mùa bầu cử, hai đảng chánh trị lớn Cộng Hòa, Dân Chủ, các nghiệp đoàn, tổ chức độc lập, kể cả các ban nhạc, các tài tử, các khối sắc tộc đã bỏ ra cả năm tổ chức ghi danh cử tri - già trẻ nghèo giàu - với hy vọng số người tham gia bầu cử tăng lên, đông hơn.Những miếng dán “I Voted” được trưng bày tại một phòng phiếu ở Los Angeles ngày 1 tháng 11, 2022. Miếng dán này được nhiều ngôn ngữ của các cử tri sống tại California. Hàng dưới cùng là dòng chữ tiếng Việt “Tôi Đã Đi Bầu.” (Robyn Beck/ AFP via Getty Images)

 

Niềm vui dân Việt, tại Orange County trong đó có Little Saigon, người Mỹ gốc Á Châu, hầu hết là người Việt Nam, chiếm trên 21% dân số, nhưng đến 23% số dân trong tuổi đi bầu. Cử tri gốc Việt chiếm 4.8% tổng số cử tri Orange County, cao hơn so với mọi cử tri khác là người nhập cư. Cử tri gốc Việt rất siêng đi bầu. Độc chiêu của cử tri gốc Việt là bầu bằng thư hay bầu khiếm diện, tỷ lệ đi bầu luôn tăng chớ không giảm. Ứng cử viên gốc Việt trong những giờ đầu kiểm phiếu đa số là phiếu bầu bằng thư nếu ít, coi như khó thắng vì đó là phiếu gốc của người Việt dồn phiếu cho người Việt.

 

Còn trên toàn nước Mỹ, người Mỹ gốc Việt có trên 2 triệu người, chiếm hơn phân nửa tổng số người Việt ở hải ngoại. Có người sợ phiếu bầu khiếm diện gởi về không kịp, điện thoại nhiều lần, và chạy lên hỏi cơ quan ghi danh cử tri.

 

Dân thiểu số, dân đa số, các cơ quan, đoàn thể công tư, trong ngoài chánh quyền đã làm hết sức mình để xây đấp cho nền dân chủ Mỹ. Theo truyền thống bầu cử Mỹ, số cử tri mới tăng thường không đồng nghĩa với số phiếu đi bầu tăng. Từ thập niên 1990, chương trình Motor Voter giúp cho người xin bằng lái xe ghi danh cử tri luôn. Số cử tri tăng vọt, nhưng tỷ lệ đi bầu không tăng. Lý do vì các tổ chức không theo dõi sát, không thúc đẩy tới cùng cử tri đi bầu. Còn cử tri thì mắc bịnh lười biếng đi bầu, ngày đi bầu cũng là ngày làm việc, và có người chán đi bầu, lơ là đi bầu, nghĩ ai lên cũng vậy. Đó là một bịnh trầm kha có 1001 lý cớ, chánh quyền, nhân dân Mỹ và các ứng cử viên đã cố gắng làm hết sức mình để lôi cuốn dân chúng và cử tri đi bầu, phần còn lại là ý thức, lương tâm, trách nhiệm và quyền lợi của cử tri công dân.

 

Có điều mừng là năm nay yếu tố cá nhân là động lực không nhỏ trong mùa bầu cử này. Không ai trách yếu tố cá nhân trong chánh trị là việc chung. Chung mà không riêng là vô hồn; riêng không chung là ích kỷ. Chủ trương đường lối tranh cử của quí vị ứng cử viên nghị sĩ, dân biểu liên bang và tiểu bang đối lập nhau gay gắt. Những điểm chánh của chương trình của hai chánh dảng Cộng Hòa, Dân Chủ tất cả đều có liên quan đến cuộc sống của mỗi một người Mỹ. Mỗi công dân Mỹ, cử tri Mỹ phải đối diện với hoàn cảnh của mình, quyền lợi của mình, nhà cửa mình, của thời đại mình. Mỗi một người phải đối diện với lương tâm và tín lý của mình trước những vấn đề gai góc do cuộc sống vật chất gây ra đang ảnh hưởng đến mình, gia đình và xã hội tạo ra mình.

 

Riêng người Mỹ gốc Việt đến đây gần hai thế hệ xã hội học, từng chứng kiến và tham dự năm bảy kỳ bầu cử trọng đại của Mỹ và cũng của mình nữa rồi. Chữ “Vietnamese Americans” tiếng Anh, chánh quyền, nhân dân, và các môn chánh trị, xã hội, văn học Mỹ dành cho người Việt trong xã hội Mỹ, có chữ Vietnamese.

 

Dù chữ “Vietnamese” để trước như một tĩnh từ nhưng vẫn nói lên nguồn gốc, hoài vọng của công dân Mỹ gốc Việt. Mỹ còn thừa nhận sắc thái Việt của người Mỹ gốc Việt, thì cử tri người Mỹ gốc Việt làm gì quên được căn cước, nguồn cội quốc tịch của mình và vận mạng nước nhà và 90 triệu đồng bào đang sống khổ sở dưới gọng kềm Cộng Sản độc tài đảng trị toàn diện.

 

Trên 90% người Việt tự xem mình là người có đạo nói chung, mà tất cả tôn giáo ở nước nhà đang bị Cộng Sản áp bức. Hầu như 100% người Mỹ gốc Việt còn có thân nhân, bạn bè còn ở Việt Nam, đã đang bị Cộng Sản tước đoạt tự do, dân chủ và nhân quyền ở nước nhà VN. Đó nhứt định là những yếu tố tác động không nhỏ để người Việt ra ứng cử nhiều và cử tri người Mỹ gốc Việt ghi danh đông kỳ bầu cử này. Điều còn lại duy nhứt là đi bầu, rủ nhau bầu cử, nhắc gọi, chở nhau đi bầu thứ Ba, 8 tháng 11, 2022. Đi bầu là giúp cho cuộc sống người Việt ở Mỹ sống cao đẹp hơn, tập thể và cộng đồng người Việt tăng thế lực chánh trị, giúp đồng bào ở nước nhà sớm có tự do tôn giáo và nhân quyền.

 

 

 

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT