Hoa Kỳ

Quốc Hội vượt quyền phủ quyết của tổng thống, thông qua dự luật quốc phòng

Friday, 01/01/2021 - 04:43:13

Trong suốt nhiệm kỳ, Tổng Thống Trump đã phủ quyết 9 dự luật, và chưa có lệnh phủ quyết nào từng bị vô hiệu hóa trước đây.


Hai nữ Nghị Sĩ Jeanne Shaheen, bên trái, từ New Hampshire, và Jacky Rosen từ Nevada, đang đi đến sàn Thượng Viện để bỏ phiếu cho dự luật quốc phòng ngày 1 tháng Giêng, 2021. (Getty Images)

 

Ngày thứ Sáu Thượng Viện đã lần đầu tiên bỏ phiếu để vượt qua quyền phủ quyết của Tổng Thống Trump, đối với đạo luật ngân sách quốc phòng $740 tỷ Mỹ kim.

Tỷ lệ phiếu bầu sau cùng là 81 trên 13, đáp ứng điều kiện về việc số phiếu thuận phải chiếm ít nhất 2 phần 3 trên tổng số phiếu Thượng Viện để có thể vượt qua quyền phủ quyết.

Hạ Viện trước đó cũng đã bỏ phiếu để vô hiệu hóa việc phủ quyết của ông Trump.

Tổng thống trước đó không ủng hộ dự luật quốc phòng, vì dự luật này sẽ mở đường cho việc đặt tên lại cho các căn cứ đang dùng tên của các tướng lãnh miền nam thời nội chiến, và không có điều khoản hủy bỏ sự bảo vệ pháp lý cho các mạng xã hội.

Trong suốt nhiệm kỳ, Tổng Thống Trump đã phủ quyết 9 dự luật, và chưa có lệnh phủ quyết nào từng bị vô hiệu hóa trước đây.

Dự luật quốc phòng sẽ là lần đầu tiên quyền phủ quyết của tổng thống bị Quốc Hội vượt bên trên.

Dự luật ngân sách quốc phòng được phê chuẩn hàng năm trong suốt nhiều thập niên qua, do đó, việc bỏ phiếu để vượt qua quyền phủ quyết của tổng thống không phải là một quyết định quá khó khăn đối với đảng Cộng Hòa.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT