Xe Hơi

Ra tòa bằng thư: Nội dung Đơn TR 205

Friday, 27/05/2011 - 07:21:29

Khi muốn chống Ticket bằng thư, chúng ta sẽ được tòa án cấp cho 2 lá đơn – một là TR-200 (Instructions to the Defendant), hai là TR 205. Đơn ...

Hao Smith/Viễn Đông


Khi muốn chống Ticket bằng thư, chúng ta sẽ được tòa án cấp cho 2 lá đơn – một là TR-200 (Instructions to the Defendant), hai là TR 205. Đơn thứ nhất TR 200 thực ra chỉ là những lời hướng dẫn về thủ tục xin ra tòa bằng thư, như chúng ta đã xem chi tiết trong bài lần trước. Đơn thứ hai, TR 205, mới thực là lá đơn ghi lời bào chữa của chúng ta. Hôm nay xin nói về các chi tiết trong đơn TR 205.

1. Phần trên cùng bên tay trái
Bạn sẽ thấy những dòng chữ sau:
Name of Court: Điền tên tòa án như trong giấy phạt có ghi.
Street Address: Địa chỉ tòa án như trong giấy phạt có ghi.
Mailing Address: Địa chỉ gửi thư cho tòa. Nếu tòa có một địa chỉ khác để nhận thư, bạn sẽ ghi địa chỉ đó ở đây, bằng không thì để trống với chữ N/A (not applicable).
City and Zip Code: Thành phố và Zip Code (của tòa án).
Branch name: Cơ sở chi nhánh của tòa. Nếu trong giấy phạt không ghi địa chỉ chi nhánh này thì bạn cũng để trống với chữ N/A.
Trong khung thứ hai, bạn sẽ thấy nội dung sau đây:
People of the State of California vs. Defendant: Bạn điền tên của mình cạnh chữ Defendant (bị cáo).

2. For Court Use Only: Góc trên bên phải là phần dành cho tòa án, bạn không cần ghi gì vào đây cả.
Tiếp đó là Citation Number (giấy phạt số….): Ghi như trong giấy phạt.
Case Number (Hồ sơ số….): Ghi như trong giấy phạt, nếu có. Bằng không thì để trống.

3. To Be Filled Out by Court Clerk: Các phần dưới đây (A, B, C, D, E) đều dành cho thư ký tòa, bạn không cần ghi gì vào đây cả. Tuy nhiên, chúng ta cần hiểu qua nội dung các phần đó.
A. Due Date (for receipt of this form and any unpaid bail): Hạn chót phải nộp lại đơn TR 205 này cùng với tiền thế chân (bằng số tiền phạt).
B. Bail amount required: Số tiền thế chân.
C. Bail amount already deposited by defendant: Số tiền thế chân đã nộp trước đây. Trong đa số các trường hợp, bạn chưa nộp đồng nào trước đây, nên phần này không ghi gì, hoặc sẽ ghi số Zero.
D. Date mailed or delivered by clerk: Phần này, thư ký tòa ghi ngày họ gửi hoặc trao cho bạn lá đơn TR 205 này.
E. Mail or deliver completed form, evidence, and mail to the clerk of the court at…: Ở đây, thư ký ghi ngày giờ nhận được lá đơn TR 205 bạn gửi lại cho tòa cùng với những tang chứng, vật chứng….

4. Request for Trial (Xin Được Xét Xử): Đây là phần quan trọng nhất, tức là nơi ghi lời trần tình và biện hộ của chúng ta. Bạn có thể nhờ một số văn phòng dịch vụ điền giúp phần này và trả lệ phí cho họ. Đương nhiên, số lệ phí này chắc chắn phải “nhẹ” hơn số tiền phạt. Bạn có thể tham khảo thêm chi tiết trên một số trang mạng chuyên môn như www.ticketassasin.com hoặc www.ticketbust.com
Nhưng bạn cũng có thể tự viết bản biện hộ cho mình nếu thấy sự oan ức quá hiển nhiên và rõ ràng. Chúng tôi sẽ đan cử một vài trường hợp cụ thể sau này. Để tham khảo, bạn có thể vào mạng www.helpigotaticket.com. Kiến thức trình bày trên trang mạng này rất quí giá mà lại hoàn toàn miễn phí.
Chúng ta sẽ lượt qua các chi tiết trong phần này như sau:
1. I have reviewed the Instructions to Defendant (form TR 200): Xác nhận tôi đã đọc hướng dẫn trong đơn TR 200.
2. I request to have a trial by declaration: Tôi xin được xét xử qua lời khai trong thư.
3. The facts contained in the Declaration of Facts….: Cam kết những việc trình bày ở mục số 6 dưới đây theo tôi biết là đúng sự thật và chính xác.
4. I know that I have the right not to be compelled…: Tôi biết rằng tôi có quyền để không bị ép phải khai báo khi việc đó có hại cho bản thân mình. Nhưng tôi hiểu rằng một khi đã khai báo là tôi từ bỏ cái quyền đó.
5. Evidence: The following evidence supports my case…: Tôi xin đính kèm các chứng từ sau đây để hỗ trợ cho lời khai của tôi, và tôi xin tòa án cứu xét những chứng từ này khi có phán quyết về trường hợp của tôi (Đánh dấu X vào ô vuông nếu có kèm theo chứng từ):
a. Hình ảnh
b. Hồ sơ y tế
c. Giấy đăng bộ xe
d. Xác định đã kiểm tra xe (Inspection Certificate)
e. Biểu đồ
f. Biên nhận đã sửa xe
g. Giấy tờ bảo hiểm
h. Những chứng từ khác (xin khai rõ là chứng từ gì)
6. DECLARATION OF THE FACTS: Đây là nơi bạn ghi những sự kiện để biện hộ cho mình. Xin đánh máy hoặc viết chữ in rõ ràng. Ghi lại những gì đã xảy ra, và giải thích về tất cả những chứng từ bạn liệt kê ở phần số 5 trên đây, và cho biết những chứng từ đó có liên quan và hỗ trợ cho lập luận của bạn ra sao. Nếu phần giấy dưới đây không đủ cho lời khai, bạn có thể dùng thêm những tờ giấy phụ và đính kèm vào đơn này. Nhưng trước tiên xin ghi rõ:
Họ và Tên:
Địa chỉ để nhận thư hiện nay:
Statement of the Facts: Trình bầy sự việc bắt đầu từ đây:
7. Number of pages attached: Bạn có phải dùng thêm giấy để ghi lời khai hay không? Nếu có thì ghi số tờ giấy dùng thêm vào đây.
Cuối cùng là lời cam kết: I declare…: Tôi cam kết những điều ghi trên là chính xác và đúng sự thật, nếu không xin chịu trách nhiệm về tội gian dối theo luật pháp California.
Nhớ ghi ngày tháng, ghi tên rõ ràng và ký đơn.
* * *
Như vậy là chúng ta đã lượt qua nội dung của 2 lá đơn TR 200 và TR 205. Lần sau chúng ta sẽ đề cập một vài trường hợp cụ thể để các bạn tham khảo thêm chi tiết.

haosmith@yahoo.com


Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT