Hôn Nhân, Cuộc Sống

Sinh con sau 45 tuổi? Số phụ nữ lớn tuổi sinh con tăng gấp ba ở California

Saturday, 09/09/2017 - 11:59:10

Xác suất của một phụ nữ có con một cách tự nhiên sau khi bước sang tuổi 45 là không đáng kể. Các biện pháp điều trị sinh sản đã cải thiện rất nhiều mức xác suất, mặc dù những ca sinh con vào độ tuổi đó vẫn còn là điều thách thức.


(Getty Images)

Giới phụ nữ ở California đang chờ lâu hơn để có con. Nhiều người đang tận dụng những phương điều trị khả năng sinh con tân tiến hiện nay, để chờ một khoảng thời gian dài hơn trước khi có con so với phụ nữ trước đây.

Số lượng những ca sinh con của những người phụ nữ ở California, ở độ tuổi 45 trở lên, đã tăng từ khoảng 650 ca trong năm 1995, lên tới chừng 1,850 ca trong năm 2015, theo dữ kiện mới nhất từ Các Trung Tâm Kiểm Soát Và Phòng Ngừa Bệnh Tật Hoa Kỳ (CDC). Mức gia tăng này xảy ra trong lúc số lượng những ca sinh đẻ của những phụ nữ trẻ hơn đang tiến đến những mức thấp lịch sử.

Xác suất của một phụ nữ có con một cách tự nhiên sau khi bước sang tuổi 45 là không đáng kể. Các biện pháp điều trị sinh sản đã cải thiện rất nhiều mức xác suất, mặc dù những ca sinh con vào độ tuổi đó vẫn còn là điều thách thức.

Những ca sinh con của các phụ nữ lớn tuổi hơn thường tập trung ở những khu vực giàu có, với một mức tỷ lệ cao của các cư dân có trình độ học vấn cao. Khoảng 53% phụ nữ California từ 45 tuổi trở lên sinh con, trong khoảng thời gian từ năm 2007 đến năm 2015, có một văn bằng đại học, so với 27 phần trăm trong số những phụ nữ trẻ hơn sinh con.

Khoảng 26 phần trăm trong tổng số các ca sinh con ở California của những người trong độ tuổi ấy, từ năm 2007 đến năm 2015, là những ca sinh đôi hoặc sinh ba. Đó là khoảng gấp 9 lần tỷ lệ của những ca sinh đôi hoặc sinh ba của những người phụ nữ dưới 45 tuổi. Các cuộc điều trị khả năng sinh đẻ được nối kết với một mức tỷ lệ cao của những ca sinh đôi hoặc sinh ba.

Việc có một đứa con ở độ tuổi muộn như thế có thể là một điều đầy rủi ro. Trong tổng số trường hợp sinh con của những người phụ nữ ở California từ 45 tuổi trở lên, có khoảng 64 phần trăm liên quan đến việc mổ đế lấy em bé ra, so với 33 phần trăm những ca sinh con của các phụ nữ trẻ hơn.

Các em bé sinh ra từ những bà mẹ lớn tuổi hơn đều có mức nguy cơ cao của những điều kiện có liên quan đến các dị tật nhiễm sắc thể, chẳng hạn như hội chứng Down. Ngoài ra, số liệu của CDC cho thấy một mức tỷ lệ cao của những em bé được sinh ra, bởi các phụ nữ ở California từ 45 tuổi trở lên, đều là sinh non tháng và thiếu ký.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT