Sinh Hoạt Cộng Đồng

Sinh Hoạt Cộng Đồng

Monday, 10/05/2021 - 07:38:15

Thứ Sáu, 14 tháng 5, từ 4 đến 6 giờ chiều, Hội Ung Thư Việt Mỹ có buổi thuyết trình online qua Zoom: “Bí Quyết Chăm Sóc Sức Khỏe Tinh Thần” với sự trình bày của Bác Sĩ Tâm Lý Đông Xuyến.

Chăm sóc sức khỏe tinh thần

Thứ Sáu, 14 tháng 5, từ 4 đến 6 giờ chiều, Hội Ung Thư Việt Mỹ có buổi thuyết trình online qua Zoom: “Bí Quyết Chăm Sóc Sức Khỏe Tinh Thần” với sự trình bày của Bác Sĩ Tâm Lý Đông Xuyến. Khi tham dự, quý vị sẽ nhận được một phần quà đặc biệt. Nếu quý vị cần ghi danh hoặc hướng dẫn sử dụng Zoom, vui lòng liên lạc với VACF số (714) 751-5805.


Trợ giúp thực phẩm

Thứ Hai, 17 tháng 5, từ 3:30 đến 5 giờ chiều, Hội Ung Thư Việt Mỹ (VACF) có chương trình trợ giúp thực phẩm cho đồng hương. Ghi danh qua website www.vacf.org, nhắn tin trên Facebook (VACF – Hội Ung Thư Việt Mỹ), email (info@vacf.org), hoặc gọi cho VACF tại số (714) 751-5805 và để lại tên, số điện thoại và địa chỉ để ghi danh lấy hẹn. Số lượng có hạn và chỉ phát theo giờ hẹn.


Đại Lễ Phật Đản tại Thích Ca Thiền Viện

Sẽ được tổ chức Chủ Nhật, ngày 23 tháng 5, địa chỉ 15950 Winters Lane, Riverside. Liên lạc (951) 780-5249.


Chùa Hương Tích mời dự lễ Phật Đản

Tại chùa số 4821 W 5th Street, Santa Ana, CA 92703 sẽ tổ chức lễ mừng Phật ra đời vào sáng Chủ Nhật, ngày 30 tháng 5, vào lúc 10 giờ sáng. Kính mời quí Phật tử và đồng hương, nếu có đầy đủ thiện duyên hoan hỉ đến Chùa tham dự lễ. Xin tuân thủ các quy định về việc giữ an toàn để tránh lây nhiễm dịch Covid. Kính mời, Tỳ Kheo Ni Thích Minh Từ. Điện thoại (714) 554-7837.


Phật Quan Âm Thiền Tự mời dự lễ Phật Đản

Tại chùa số 7922 Santa Catalina Ave, Stanton, CA 90680 lúc 11 giờ sáng Chủ Nhật, 6 tháng 6. Vì sự an toàn trong lúc còn đại dịch, chùa sẽ mở cửa từ sáng đến chiều để quí Phật tử có thể đến riêng lẻ để lễ Phật và tắm Phật. Xin tuân thủ các quy định về việc giữ an toàn cá nhân. Kính mời, HT Thích Tâm Thành. Điện thoại (714) 488-1178.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT