Sinh Hoạt Cộng Đồng

Sinh Hoạt Cộng Đồng

Thursday, 27/05/2021 - 08:32:10

Chích ngừa Covid miễn phí. Chùa Hương Tích mời dự lễ Phật Đản. Lễ Phật Đản tại Chùa Hương Sen, Perris.

Chích ngừa Covid miễn phí

Thứ Bảy, ngày 29 tháng 5, từ 2 giờ đến 4 giờ chiều, kính mời quý đồng hương đến chích ngừa Covid-19 miễn phí với thuốc Pfizer tại chùa Liên Hoa, địa chỉ 9561 Bixby Ave., Garden Grove, dành cho mọi người từ 12 tuổi trở lên, sống hoặc làm việc tại Quận Cam, bất kể tình trạng nhập cư và có bảo hiểm hay không. Khi đi vui lòng mang theo giấy tờ chứng minh tuổi (bắt buộc) và bảo hiểm sức khỏe (nếu có). Xin gọi 714-751-5805 nếu có thắc mắc.


Chùa Hương Tích mời dự lễ Phật Đản

Tại chùa số 4821 W 5th Street, Santa Ana, CA 92703 sẽ tổ chức lễ mừng Phật ra đời vào sáng Chủ Nhật, ngày 30 tháng 5, vào lúc 10 giờ sáng. Kính mời quí Phật tử và đồng hương, nếu có đầy đủ thiện duyên hoan hỉ đến Chùa tham dự lễ. Xin tuân thủ các quy định về việc giữ an toàn để tránh lây nhiễm dịch Covid. Kính mời, Tỳ Kheo Ni Thích Minh Từ. Điện thoại (714) 554-7837.

Lễ Phật Đản tại Chùa Hương Sen, Perris

Lễ an vị Bồ Tát Di Lặc, Địa Tạng, Hộ Pháp và Vi Đà trong dịp lễ Phật Đản vào Chủ Nhật ngày 30 tháng 5, 2021. Chương trình:

9:30g sáng: Pháp thoại (Hòa Thượng Kim Đài)

10g:  Tung Kinh Khánh đản, Tắm Phật,

An vị Bồ Tát Di Lặc, Địa Tạng, Hộ Pháp và Vi đà (Sám chủ: Hòa Thượng Bửu Lợi)

12:00g: Cúng dường trai tăng

2g chiều: Cúng thí 12 loại Cô hồn

3g: Hoàn mãn.

Với sự tham dự của Hòa thượng Bửu Lợi, Hòa thượng Kim Đài, Ni sư TN Giới Hương và Chư Ni Chùa Hương Sen.

Kính mời quý Phật tử nhín thời gian quý báu về cùng tham dự với Chư Ni.

Huong Sen Buddhist Temple

19865 Seaton Avenue,

Perris, CA 92570

Tel: 951-657-7272 , Cell: 951-616-8620


Làm sổ thông hành (Passport) mới

Văn Phòng Chánh Lục Sự Quận Cam Hugh Nguyễn mở lại dịch vụ làm Sổ Thông Hành Hoa Kỳ mới tại văn phòng ở Anaheim và Old County Courthouse. Đồng hương có thể lấy hẹn bằng cách vào trang nhà OCRecorder.com. Muốn biết thêm chi tiết quý vị có thể liên lạc với Billy Lê (714) 949-3595.


Phật Quan Âm Thiền Tự mời dự lễ Phật Đản

Tại chùa số 7922 Santa Catalina Ave, Stanton, CA 90680 lúc 11 giờ sáng Chủ Nhật, 6 tháng 6. Vì sự an toàn trong lúc còn đại dịch, chùa sẽ mở cửa từ sáng đến chiều để quí Phật tử có thể đến riêng lẻ để lễ Phật và tắm Phật. Xin tuân thủ các quy định về việc giữ an toàn cá nhân. Kính mời, HT Thích Tâm Thành. Điện thoại (714) 488-1178.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT