Hoa Kỳ

Sinh viên du học sẽ phải rời Hoa Kỳ nếu hoàn toàn lấy lớp online

Tuesday, 07/07/2020 - 08:59:50

Cơ Quan Di Trú và Quan Thuế (ICE) đã thông bao sinh viên ngoại quốc sẽ phải rời Hoa Kỳ nếu trường học của họ vào mùa thu này hoàn toàn dạy học qua mạng, hoặc họ sẽ phải chuyển đến một trường khác có các lớp học do giáo viên dạy trực tiếp.


Sinh viên đeo khẩu trang tại trường đại học UCLA ở Westwood, California. (Mark Ralston/ AFP via Getty Images)


Cơ Quan Di Trú và Quan Thuế (ICE) đã thông bao sinh viên ngoại quốc sẽ phải rời Hoa Kỳ nếu trường học của họ vào mùa thu này hoàn toàn dạy học qua mạng, hoặc họ sẽ phải chuyển đến một trường khác có các lớp học do giáo viên dạy trực tiếp.

Hiện chưa rõ bao nhiêu sinh viên du học sẽ bị ảnh hưởng bởi quyết định này, tuy nhiên, sinh viên nước ngoài là một nguồn lợi tức quan trọng của nhiều trường đại học Hoa Kỳ, do họ thường phải trả đủ học phí và đóng học phí cao gấp nhiều lần so với sinh viên địa phương.

ICE nói sẽ không cho phép sinh viên du học ở lại Hoa Kỳ nếu trường của họ chỉ có lớp online vào học kỳ mùa thu. Các sinh viên này sẽ phải chuyển trường hoặc rời khỏi Hoa Kỳ, nếu không họ có thể sẽ bị trục xuất.

Thông báo của ICE hôm thứ Hai sẽ được áp dụng cho các sinh viên dùng visa F-1 và visa M-1, là những sinh viên thuộc các ngành học thuật và sinh viên học nghề.

Theo dữ kiện của ICE, trong năm tài chính 2019, Bộ Ngoại Giao đã cấp 388,839 visa F và 9,518 visa M. Sắc lệnh mới không ảnh hưởng các sinh viên vẫn đang theo các lớp có giáo viên dạy trực tiếp.


Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT