Hoa Kỳ

Sở Cảnh Sát Garden Grove thông báo về những vụ lừa đảo khi xin trợ cấp thất nghiệp

Wednesday, 09/09/2020 - 04:09:40

Những kẻ lừa đảo thường lấy thông tin cá nhân gồm số an sinh xã hội và số bằng lái xe, thông tin thẻ tín dụng.

(Getty Images)

 

Thông báo của Garden Grove Police Deparment:


Dạo gần đây, những kẻ lừa đảo nhắm vào các cá nhân có nhu cầu nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp (unemployment benefits) và lấy cắp thông tin cá nhân để làm chuyện bất hợp pháp. Nạn nhân sẽ có nguy cơ bị đánh cắp thông tin cá nhân (identity theft), có thể dẫn đến những thiệt hại cho họ.

Xin ghi nhớ những thông tin sau đây:

- Nhiều vụ lừa đảo xảy ra trong đại dịch COVID-19.

- Những kẻ lừa đảo thường không rõ ràng khi giải thích quá trình nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp,

và phạm vi phục vụ của họ đòi hỏi gì.

- Một số trường hợp, những kẻ lừa đảo đề nghị giúp các cá nhân nộp luôn hồ sơ xin trợ cấp thất

nghiệp.

- Những kẻ lừa đảo thường lấy thông tin cá nhân gồm số an sinh xã hội và số bằng lái xe, thông tin thẻ tín dụng (credit card) hoặc yêu cầu quý vị trả lệ phí để kiểm tra xem quý vị có hội đủ điều kiện nhận trợ cấp thất nghiệp hay không.

- Chính phủ sẽ không yêu cầu quý vị trả lệ phí để nhận hoặc nộp hồ sơ xin trợ cấp thất nghiệp.

- Các cuộc gọi điện thoại hay thư từ yêu cầu, tới tận nhà và qua mạng xã hội là cách nhắm tới các nạn nhân.

- Nếu quý vị là nạn nhân các vụ lừa đảo, xin liên lạc sở cảnh sát địa phương của quý vị.

Để được giúp đỡ xin trợ cấp Tiền Thất Nghiệp, liên lạc State of California Employment Development Department (EDD) ở các số điện thoại sau đây:

Tiếng Anh: 1-800-300-5616

Tiếng Tây Ban Nha: 1-800-326-8937

Tiếng Quảng Đông: 1-800-547-3506

Tiếng Phổ Thông: 1-866-303-0706

Tiếng Việt: 1-800-547-2058

California Relay Service (711): Cung cấp

số hồ sơ (1-800-300-5616) cho các đại diện

TTY: 1-800-815-9387

Các đại diện trực sẵn ở những số điện thoại miễn phí, từ thứ Hai đến thứ Sáu, 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa (Giờ Thái Bình Dương) trừ các ngày nghỉ lễ của tiểu bang.

Để biết thông tin mới nhất về các chương trình và dịch vụ của sở cảnh sát Garden Grove, xem tại trang mạng ggcity.org/police/community-liaison-division.

Nếu quý vị có thắc mắc, xin vui lòng gọi Allyson Lê tại (714) 741-5763.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT