Sức Khỏe

Tại sao đàn ông có nhiều nguy cơ mắc bệnh ung thư hơn phụ nữ?

Monday, 08/08/2022 - 06:51:26

Nam giới có tỷ lệ mắc bệnh ung thư cao hơn ở nữ giới, nguyên nhân chưa được biết rõ. Tuy vậy,...


(Getty Images)


Nam giới có tỷ lệ mắc bệnh ung thư cao hơn ở nữ giới, nguyên nhân chưa được biết rõ. Tuy vậy, những điều tìm thấy từ một nghiên cứu gần đây được công bố trên mạng trên CANCER, một tạp chí của Hiệp Hội Ung Thư Hoa Kỳ, cho thấy nguyên nhân có thể là do sự khác biệt về giới tính sinh học căn bản chứ không phải là sự khác biệt về hành vi liên quan đến hút thuốc, cách ăn uống, uống rượu và các yếu tố khác.

Hiểu được lý do dẫn đến khác biệt về giới tính có thể cung cấp thông tin quan trọng để giúp làm tốt hơn trong việc phòng ngừa và điều trị ung thư.

Để điều tra, Tiến Sĩ Sarah S. Jackson của Viện Ung Thư Quốc Gia, một phần của Viện Y Tế Quốc Gia, và các đồng nghiệp của cô, đã đánh giá những khác biệt về nguy cơ ung thư đối với từng trường hợp trong số 21 vị trí ung thư giải phẫu nơi 171,274 nam giới và 122,826 nữ giới ở độ tuổi 50– 71 đang tham gia nghiên cứu về Cách Ăn Uống và Sức Khỏe NIH-AARP từ 1995–2011.

Trong thời gian đó, 17,951 ca ung thư mới phát sinh ở nam giới và 8,742 ở nữ giới. Chỉ có tỷ lệ mắc bệnh ung thư tuyến giáp và túi mật ở nam giới mới thấp hơn so với nữ giới. Rủi ro ở nam giới cao hơn từ 1.3 đến 10.8 lần so với phụ nữ tại các vị trí khác. Các nguy cơ gia tăng lớn nhất ở nam giới là ung thư thực quản (nguy cơ cao hơn 10.8 lần), thanh quản (nguy cơ cao hơn 3.5 lần), dạ dày (nguy cơ cao hơn 3.5 lần) và ung thư bàng quang (cao hơn 3.3 lần).

Ngay cả khi đã điều chỉnh đối với một loạt các hành vi nguy cơ và tiếp cận chất gây ung thư, nam giới vẫn có nguy cơ cao hơn cho hầu hết các bệnh ung thư. Sự khác biệt về hành vi nguy cơ và tiếp cận chất gây ung thư giữa hai giới chỉ là một nguyên nhân nhỏ cho việc tỷ lệ cao nơi nam giới mắc đối với hầu hết các bệnh ung thư (dao động từ 11% đối với ung thư thực quản đến 50% đối với ung thư phổi).

Kết quả cho thấy sự khác biệt về mặt sinh học giữa hai giới - chẳng hạn như sinh lý, miễn dịch, di truyền và các khác biệt khác - đóng một vai trò quan trọng trong sự nhạy cảm với ung thư của nam giới so với nữ giới.
“Kết quả của chúng tôi cho thấy có sự khác biệt về tỷ lệ mắc bệnh ung thư mà không giải thích được do chỉ tiếp xúc với môi trường. Điều này cho thấy có những khác biệt sinh học nội tại giữa nam và nữ ảnh hưởng đến tính nhạy cảm với bệnh ung thư,” Tiến Sĩ Sarah Jackson nói.

Một bài xã luận kèm theo thảo luận về những phát hiện của nghiên cứu và lưu ý rằng cần phải có một cách tiếp cận đa diện để giải quyết sự chênh lệch giới tính trong bệnh ung thư.

Các tác giả viết: “Việc bao gồm giới tính như một biến số sinh học nên được thực hành trong toàn bộ quá trình ung thư từ dự đoán nguy cơ và phòng ngừa ung thư ban đầu, tầm soát ung thư và phòng ngừa thứ phát, đến điều trị ung thư và quản lý bệnh nhân. Khám và lưu ý đến sự chênh lệch giới tính trong bệnh ung thư và các bệnh khác là một nhiệm vụ liên tục. Cần đưa các kết quả nghiên cứu áp dụng vào lâm sàng để đạt được y học chính xác và sẽ giảm thiểu - và cuối cùng có thể xóa bỏ - chênh lệch giới tính trong bệnh ung thư. ”

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT