Pháp Luật

Thẩm phán ra lệnh California phải dạy tiếng Anh cho trẻ em

Monday, 01/09/2014 - 01:45:53

LOS ANGELES – California được lệnh phải dạy Anh ngữ cho tất cả những trẻ em nào không nói được tiếng Anh. Lệnh được đưa ra sau khi các bản báo cáo cho thấy rằng có một phần tư trong tổng số học khu của tiểu bang không đáp ứng được yêu cầu đó. Cả chính phủ liên bang lẫn California đều đòi buộc như vậy.

 
LOS ANGELES – California được lệnh phải dạy Anh ngữ cho tất cả những trẻ em nào không nói được tiếng Anh. Lệnh được đưa ra sau khi các bản báo cáo cho thấy rằng có một phần tư trong tổng số học khu của tiểu bang không đáp ứng được yêu cầu đó. Cả chính phủ liên bang lẫn California đều đòi buộc như vậy.

Thẩm phán James Chalfant nói rằng điều đặc biệt quan trọng là Nha Giáo Dục California xác định cho được cách thức tốt nhất để bảo đảm rằng yêu cầu này được đáp ứng, trong một tiểu bang nơi có hơn một phần năm học sinh thiếu khả năng tiếng Anh.

Thẩm phán Chalfant đưa ra lệnh này ngày 12 tháng Tám. Ông nói, “Quý vị phải tìm cho ra điều này, vì quý vị không thể có ngay cả một đứa trẻ không nhận được dịch vụ giảng dạy của mình. Quý vị có một bản báo cáo nói rằng 20,000 em học sinh không nhận được dịch vụ giảng huấn của mình. Điều đó là không tốt cho đủ.”

Hội bênh vực quyền tự do dân sự Hoa Kỳ (ACLU) nói rằng những rào cản ngôn ngữ đã giữ các học sinh lại một lớp, hoặc dẫn đến những mức điểm thi thấp. Liên hiệp này đại diện cho ba học sinh ở Compton nói tiếng Tây Ban Nha, trong vụ kiện dẫn đến quyết định của thẩm phán Chalfant.

Luật sư Mark Rosenbaum của ACLU nói rằng ông rất vui mừng với phán quyết này. Nhưng ông cũng nói thêm rằng có một điều không may. Đó là ông đã phải đi đến tòa án để làm cho tiểu bang điều tra về lý do tại sao các trẻ em không nhận được sự giảng huấn thích hợp.

Ông nói: “Tiểu bang không thể ngắt điện thoại 911, khi nó nhận được tin rằng các trẻ em không nhận được các dịch vụ giảng dạy”.

Các luật sư của tiểu bang không bình luận gì cả, sau khi phán quyết này được đưa ra. Nha Giáo Dục cũng từ chối bình luận.

ACLU đã đâm đơn kiện, sau khi tìm thấy những số liệu ấy trên trang web của Nha Giáo Dục tiêu bang, cho thấy có 20,300 người học tiếng Anh không được dạy ngôn ngữ này. Những con số ấy được báo cáo cho tiểu bang, bởi các học khu trên toàn tiểu bang, như là một phần của một cuộc điều tra số lượng rộng lớn hơn.

Tính trên toàn tiểu bang, có 251 học khu báo cáo những thiếu sót trong việc dạy cho những người học tiếng Anh. Học khu Los Angeles Unified School District nói rằng họ không dạy 4,150 nguời trong số của 194,904 người học tiếng Anh. Học khu Twain - Harte Barn Union Elementart ở vùng sơn cước Sierra không dạy cho một người duy nhất học tiếng Anh của học khu, theo ACLU cho biết. Các kết quả cho thấy rằng học khu Compton, nơi ba học sinh ấy thuộc về, đã không chịu dạy cho 1697 người, tức 16 phần trăm, trong tổng số 10,505 người học tiếng Anh của học khu.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT