Người Việt Khắp Nơi

Thị Trưởng Tạ Đức Trí ủng hộ nỗ lực lên án hành động nhục mạ lá cờ VNCH tại Úc

Friday, 07/05/2021 - 10:47:03

“Đối với cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại Hoa Kỳ, lá cờ của Việt Nam Cộng Hòa là biểu tượng thiêng liêng của tự do và di sản."

Vào thứ Sáu, ngày 7 tháng 5, 2021, Thị Trưởng Tạ Đức Trí của Thành Phố Westminster đã gửi thư bày tỏ sự ủng hộ dành cho Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu, Tiểu Bang New South Wales trong việc đối phó với hành động phỉ báng Cờ Vàng Việt Nam Cộng Hòa do một thanh niên từ Việt Nam gây ra.

Dưới đây là nguyên văn nội dung lá thư của Thị Trưởng Tạ Đức Trí gởi Ông Paul Huy Nguyễn, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu, Tiểu Bang NSW (4/50 Park Road, Cabramatta NSW 2166):

“Ngày 7 tháng Năm, 2021

“Kính thưa ông Paul Nguyễn,

“Tôi là Tạ Đức Trí, thị trưởng thành phố Westminster, tiểu bang California, Hoa Kỳ. Tôi viết thư này để bày tỏ sự ủng hộ cho nỗ lực của ông trong việc lên án hành động nhục mạ lá cờ của Việt Nam Cộng Hòa.

“Đối với cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại Hoa Kỳ, lá cờ của Việt Nam Cộng Hòa là biểu tượng thiêng liêng của tự do và di sản. Phong trào vinh danh lá cờ vàng ba sọc đỏ - biểu tượng của tự do - đã được bắt đầu tại thành phố Westminster và sau đó cờ vàng đã được công nhận ở rất nhiều thành phố tại Hoa Kỳ.

“Sự việc xảy ra gần đây tại trường trung học Marrickville là một chấn động, không chỉ riêng cho cộng đồng người Việt tại Úc Châu mà còn đối với rất nhiều cộng đồng gốc Việt khác ở khắp nơi trên thế giới. Do đó, tôi xin có lời khen ngợi ông đã làm việc với trường học và thành phố trong việc lên án hành động thù ghét lá cờ Việt Nam Cộng Hòa. Tập thể người Việt tị nạn tại hải ngoại rất biết ơn và cảm kích trước phản ứng nhanh chóng của ông đối với vấn đề quan trọng này. Tôi rất vinh dự khi lên tiếng ủng hộ cho quyết định của ông.

“Nhã kính,

“Tạ Đức Trí

“From the office of Mayor Tri Ta, City of Westminster”


Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT