Người Việt Khắp Nơi

Thị trưởng Westminster kêu gọi ngoại trưởng Mỹ ngăn chặn mối đe dọa Trung Cộng tại Biển Đông

Thursday, 01/08/2019 - 07:36:41

Trong lá thư đề ngày 30 tháng 7, 2019 và gởi đến Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ tại Hoa Thịnh Đốn, Thị Trưởng Tạ Đức Trí đã kêu gọi Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo hãy tìm cách ngăn chặn mối đe dọa từ Trung Cộng đối với Bãi Tư Chính tại Biển Đông Việt Nam.


Thị Trưởng Tạ Đức TríWESTMINSTER - Trong lá thư đề ngày 30 tháng 7, 2019 và gởi đến Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ tại Hoa Thịnh Đốn, Thị Trưởng Tạ Đức Trí đã kêu gọi Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo hãy tìm cách ngăn chặn mối đe dọa từ Trung Cộng đối với Bãi Tư Chính tại Biển Đông Việt Nam.
Dưới đây là nội dung của lá thư:
“Kính thưa Ngài Ngoại Trưởng:
“Tôi đã theo dõi tình hình tại Biển Đông với sự quan tâm mỗi lúc một nhiều hơn và tin rằng tình hình đã đến một thời điểm quan trọng và nguy hiểm. Sự việc Trung Quốc tiếp tục can thiệp vào các hoạt động khai thác và sản xuất từ lâu của Việt Nam tại Bãi Tư Chính là một hành động gây bất ổn và chỉ làm tăng thêm căng thẳng trong khu vực.
“Tôi kêu gọi ông hãy tiếp tục những nỗ lực nhằm mang đến sự chấm dứt những hành động khiêu khích này và ngăn chặn mối đe dọa từ Trung Quốc đối với an ninh năng lượng trong khu vực. Tôi cũng quan tâm đến ảnh hưởng của những hành động khiêu khích đó đối với người dân Việt Nam. Từ lâu họ đã phải sống dưới nhiều hình thức đàn áp. Khi mà Trung Quốc tiếp tục áp đặt chủ quyền trên biển một cách bất hợp pháp và gây hại cho nền hòa bình cũng như an ninh trong vùng thì điều đó ảnh hưởng trực tiếp đến mạng sống và đời sống của những người Việt Nam này. Thành thử tình trạng này cần được cải thiện là điều rất quan trọng, qua những nỗ lực nhằm chấm dứt những hành động phá hoại nêu trên.
“Thành kính,
“Thị Trưởng Tạ Đức Trí.”

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT