Người Việt Khắp Nơi

Thị trưởng Westminster tuyên bố về "nỗ lực vận động bãi nhiệm lầm lẫn"

Friday, 27/12/2019 - 07:36:27

Chúng tôi cám ơn ông Tổng Quản Trị và nhân viên Phòng Ghi Danh Bầu Cử Quận Cam trong việc kiểm nhận chữ ký đồng ý tổ chức cuộc bầu cử bãi nhiệm.


Tòa Thị Chánh Westminster (Phúc Quỳnh/ Viễn Đông)(Dưới đây là nguyên văn bản “Tuyên bố của Thị Trưởng Tạ Đức Trí và Nghị Viên Charlie Nguyễn Mạnh Chí về kết quả thâu thập chữ ký vận động bãi nhiệm,” do Luật Sư Nguyễn Quốc Lân cung cấp báo chí. Hội Đồng Thành Phố Westminster dự tính sẽ chọn ngày trưng cầu dân ý cho cuộc bãi nhiệm trong cuộc họp ngày 8 tháng Giêng tới đây. Theo quy định, ngày bỏ phiếu cho sự bãi nhiệm phải diễn ra trong vòng từ 88 ngày đến 125 ngày từ ngày họp của Hội Đồng Thành Phố.)

“Chúng tôi cám ơn ông Tổng Quản Trị và nhân viên Phòng Ghi Danh Bầu Cử Quận Cam trong việc kiểm nhận chữ ký đồng ý tổ chức cuộc bầu cử bãi nhiệm. Hội Đồng Thành Phố Westminster sẽ nhóm họp để chính thức công nhận kết quả kiểm nhận từ Phòng Ghi Danh Bầu Cử và định ngày tổ chức bầu cử bãi nhiệm trong buổi họp thường xuyên sắp tới vào ngày 8 tháng Giêng năm 2020.
Chúng tôi sẽ yêu cầu các đồng viện quyết định một ngày trong khuôn khổ được qui định bởi luật pháp ngõ hầu cư dân của Thành Phố Westminster có một cơ hội sớm nhất để từ chối nỗ lực vận động bãi nhiệm lầm lẫn này.
Với cuộc vận động bãi nhiệm này, những thành phần vận động đã gây ra sự chia rẽ và xáo trộn sâu đậm tại Westminster, buộc thành phố phải tiêu phí hàng trăm ngàn dollar tiền thuế của người dân để đối phó với cuộc bầu cử bãi nhiệm, chính ra số tiền này có thể được dùng cho các chương trình có ích lợi cho người lớn tuổi hay hoạt động của thiếu niên. Nỗ lực bãi nhiệm lầm lẫn này không khác gì một cuộc chiếm đoạt chính trị được xách động bởi một số thành phần nhỏ của những người vận động để tranh giành quyền hành trong thành phố khi chính họ đã thất bại thê thảm trong cuộc bầu cử vào tháng 11 năm 2018.
Được tài trợ bởi một ông tỉ phú háo danh, sống ở ngoài thành phố và có cơ sở thương mại tại Trung Cộng đã phung phí hơn một triệu dollar chỉ để thâu thập đủ chữ ký cho được có cuộc bầu cử bãi nhiệm này. Cư dân của Westminster có thể nhận thấy rõ hành động quyền lực tranh giành và sẽ chống lại mọi nỗ lực từ bên ngoài để tìm cách mua chuộc quyền lực bằng tiền bạc và dối trá. Chúng tôi chắc chắn rằng cử tri sẽ tiếp tục tin tưởng vào chúng tôi để đại diện cho quyền lợi tốt nhất của họ.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT