Sức Khỏe

Thiếu lương thực và chữa bệnh: ăn côn trùng

Saturday, 28/01/2023 - 12:06:27

Kính tặng những cựu tù nhân trong các trại học tập cải tạo tại Việt Nam. Côn trùng ăn được có nhiều lượng chất bổ (protein), calcium, sắt và kẽm (zinc), và lượng chitin (giúp tiêu hóa).

Bấm vào hình hoặc link để đọc bài.


Thiếu lương thực và chữa bệnh: ăn côn trùng

Thiếu lương thực và chữa bệnh: ăn côn trùng

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT