Hoa Kỳ

Thống đốc California ký luật cho người nhiễm Covid được nghỉ phép có lương

Wednesday, 09/02/2022 - 05:27:39

California là tiểu bang thứ tư yêu cầu các hãng xưởng phải cho nhân viên nghỉ phép có lương, nếu họ bị nhiễm Covid-19.


Thống Đốc Gavin Newsom đang nói chuyện với các nhân viên nhân dịp ông ký ban hành luật nghỉ phép có lương tại nhà hàng Nido's Backyard Mexican Restaurant ở San Francisco hôm thứ Tư, ngày 9 tháng 2, 2022. (Justin Sullivan/ Getty Images)

 

 

SAN FRANCISCO - Vào thứ Tư, Thống Đốc Gavin Newsom đã ký ban đạo luật cho phép người nhiễm Covid-19 được quyền nghỉ phép có lương.

Trước đó vào thứ Hai, Quốc Hội California đã thông qua dự luật yêu cầu người lao động phải được quyền có hai tuần nghỉ phép có lương, nếu họ bị bệnh vì Covid-19. Đạo luật mới áp dụng cho các cơ sở có từ 26 nhân viên trở lên.

California có một đạo luật tương tự vào năm ngoái, nhưng đã hết hạn vào tháng 9. Đạo luật mới sẽ mang tính hồi tố, với hiệu lực được tính từ ngày 1 tháng 1 năm nay.

California là tiểu bang thứ tư yêu cầu các hãng xưởng phải cho nhân viên nghỉ phép có lương, nếu họ bị nhiễm Covid-19. Nhiều đạo luật tương tự đã được ban hành tại Massachusetts, Colorado và New York.

Ngoài ra, 5 tiểu bang khác, gồm Nevada, New Jersey, Oregon, Rhode Island và Washington, cũng có luật tương tự, tuy không nhắc cụ thể đến Covid-19, nhưng cũng giúp người lao động được nghỉ phép có lương.
Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT